Strona główna

Wspólnie zarządzamy rozwojem

Doradzamy, wspieramy, budujemy potencjał

Piktogram zegara

Aktualności

Zarejestruj się na Konferencję końcową w Katowicach 19-20 czerwca

Konferencja podsumowująca projekt CWD Plus 19-20 czerwca 2023 r.

IV Makroregionalne Forum Wymiany Doświadczeń

W dniach 5-6 czerwca 2023 r. w Warszawie odbędzie się Makroregionalne Forum Wymiany Doświadczeń.

Turystyka i marketing terytorialny jako elementy projektów strategicznych

W dniach 10-11 maja 2023 r. w Hotelu Galaxy przy ul. Gęsiej 22a w Krakowie odbyło się III Makroregionalne Forum Wymiany Doświadczeń.
cel-oczekiwania

Cel i oczekiwane rezultaty

Nadrzędnym celem projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) jest wsparcie gmin i powiatów w prowadzeniu innowacyjnej, skutecznej i efektywnej polityki rozwoju. Cel ten jest realizowany przez samorządy i ekspertów, których współpraca dotycząca projektów i inwestycji ma pobudzić szeroko rozumiany rozwój. Każde działanie podejmowane w ramach projektu ma służyć podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

Na spotkaniu inaugurującym projekt
Pani Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zadeklarowała:

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wierzymy, że samorządy lokalne, dzięki przemyślanym i dobrze przygotowanym projektom mogą rozwijać się szybciej. Dlatego rozpoczęliśmy wdrażanie w formie pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego, które ma pomóc samorządom z całej Polski wydobyć ich potencjał tak, aby lepiej i efektywniej planowały swój rozwój.

Oczekiwane rezultaty:

Inicjowanie nowych i wzmocnienie już istniejących Partnerstw jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Wsparcie doradcze Partnerstw jednostek samorządu terytorialnego (JST) w pozyskaniu funduszy i efektywnym ich wykorzystaniu.

Przetestowanie procesu planowania strategicznego i projektowego w Partnerstwach jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Wypracowanie docelowego modelu funkcjonowania CWD na bazie zebranych doświadczeń.

Piktogram kalendarza

Etapy realizacji

Innowacyjny projekt Centrum Wsparcia Doradczego wystartował we wrześniu 2020 r. jako przestrzeń do dialogu pomiędzy wszystkimi interesariuszami polityki rozwoju.

Pilotaż CWD

Pilotaż trwał nieprzerwanie 18 miesięcy. Rozpoczął się we wrześniu 2020 r., a zakończył w marcu 2022 r. Wzięło w nim udział 38 Partnerstw, w tym: 333 gminy, 33 powiaty i 15 województw. W pracach uczestniczyło ok. 80 ekspertów, którzy sporządzili 100 wstępnych analiz wykonalności.

Efekty prac:

0
projektów
0
strategii terytorialnych
0
zarysów wniosków o dofinansowanie

Po zakończeniu pilotażu przeprowadzono analizę dotychczasowych działań. Na ich podstawie powstały rekomendacje i plan dalszych prac, które są kontynuowane w ramach drugiego etapu projektu – Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) Plus.

CWD Plus

W maju 2022 r. rozpoczął się kolejny etap projektu, a zaplanowane działania doradcze obejmują ponad 700 samorządów, które tworzą 76 Partnerstw na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda na konferencji prasowej

Doświadczenia, wymierne efekty i wnioski zebrane podczas pilotażu CWD, który zrealizowano w okresie od września 2020 r. do marca 2022 r. oraz duże zainteresowanie wsparciem doradczym samorządów lokalnych, pozwalają na wdrożenie kolejnej edycji projektu Centrum Wsparcia Doradczego pod nazwą CWD Plus

– powiedział Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.

Zakres działań

W drugim etapie projektu działania podzielone zostały na 4 obszary:

Piktogram monitora z wykresami

Doradztwo strategiczne

Piktogram rozmawiających postaci

Doradztwo projektowe

Piktogram żarówki

Baza wiedzy

Piktogram mównicy i rzutnika

Sieciowanie, czyli wydarzenia:

  • regionalne spotkania sieciujące
  • wizyty studyjne
  • seminaria sieciujące
  • konferencje
  • fora wymiany doświadczeń

Piktogram uścisku dłoni

Partnerzy projektu

Centrum Wsparcia Doradczego jest projektem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Inicjatywę współtworzą Fundacja Fundusz WspółpracyZwiązek Miast Polskich, które zapewniają wsparcie projektowe i doradczo-strategiczne. Kooperację dopełniają Partnerstwa i Samorządy uczestniczące w projekcie.

Logotyp Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej instytucja odpowiedzialna za wdrażanie polityki rozwoju w Polsce.

Klijnij i przejdź na stronę:
Logotyp Fundacji Funduszu Współpracy

Fundacja Fundusz Współpracy zapewnia eksperckie wsparcie projektowe partnerstw uczestniczących w pilotażu. Wspiera sieciowanie na poziomie regionalnym.

Klijnij i przejdź na stronę:

Śledź profil:

Logotyp Związku Miast Polskich

Związek Miast Polskich prowadzi doradztwo strategiczno-projektowe dla nowych partnerstw, które dołączyły w drugim etapie projektu. Wspiera sieciowanie na poziomie krajowym.

Klijnij i przejdź na stronę:

Śledź profil:

Partnerstwa i samorządy

Otrzymują wsparcie w podnoszeniu kompetencji, dzięki którym skutecznie i efektywnie wspierają rozwój lokalny.

Odbiorcy działań projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

Zapisz się do newslettera i bądź z nami na bieżąco!

Piktogram koperty listownej

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane