Strona główna

Wspólnie zarządzamy rozwojem

Doradzamy, wspieramy, budujemy potencjał

Piktogram zegara

Aktualności

Raport podsumowujący projekt CWD 2023

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym projekt Centrum Wsparcia Doradczego 2023 (CWD 2023).

Porozumienie terytorialne Pogranicza i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W czwartek, 18 stycznia 2024 r. zawarte zostało Porozumienie terytorialne pomiędzy Stowarzyszeniem Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach którego Zarząd Województwa zobowiązał się do zabezpieczenia około 20 mln euro na realizację projektów strategicznych z Funduszy Europejskich.

Materiały z FWD we Wrocławiu

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z Makroregionalnego Forum Wymiany Doświadczeń, które odbyło się 29-30 listopada 2023 r. we Wrocławiu.
cel-oczekiwania

Cel i oczekiwane rezultaty

Nadrzędnym celem projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) jest wsparcie gmin i powiatów w prowadzeniu innowacyjnej, skutecznej i efektywnej polityki rozwoju. Cel ten jest realizowany przez samorządy i ekspertów, których współpraca dotycząca projektów i inwestycji ma pobudzić szeroko rozumiany rozwój. Każde działanie podejmowane w ramach projektu ma służyć podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

Na spotkaniu inaugurującym projekt
Pani Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zadeklarowała:

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wierzymy, że samorządy lokalne, dzięki przemyślanym i dobrze przygotowanym projektom mogą rozwijać się szybciej. Dlatego rozpoczęliśmy wdrażanie w formie pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego, które ma pomóc samorządom z całej Polski wydobyć ich potencjał tak, aby lepiej i efektywniej planowały swój rozwój.

Oczekiwane rezultaty:

Inicjowanie nowych i wzmocnienie już istniejących Partnerstw jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Wsparcie doradcze Partnerstw jednostek samorządu terytorialnego (JST) w pozyskaniu funduszy i efektywnym ich wykorzystaniu.

Przetestowanie procesu planowania strategicznego i projektowego w Partnerstwach jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Wypracowanie docelowego modelu funkcjonowania CWD na bazie zebranych doświadczeń.

Piktogram kalendarza

Etapy realizacji

Innowacyjny projekt Centrum Wsparcia Doradczego wystartował we wrześniu 2020 r. jako przestrzeń do dialogu pomiędzy wszystkimi interesariuszami polityki rozwoju.

Pilotaż CWD

Pilotaż trwał nieprzerwanie 18 miesięcy. Rozpoczął się we wrześniu 2020 r., a zakończył w marcu 2022 r. Wzięło w nim udział 38 Partnerstw, w tym: 333 gminy, 33 powiaty i 15 województw. W pracach uczestniczyło ok. 80 ekspertów, którzy sporządzili 100 wstępnych analiz wykonalności.

Efekty prac:

0
projektów
0
strategii terytorialnych
0
zarysów wniosków o dofinansowanie

Po zakończeniu pilotażu przeprowadzono analizę dotychczasowych działań. Na ich podstawie powstały rekomendacje i plan dalszych prac, które są kontynuowane w ramach drugiego etapu projektu – Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) Plus.

CWD Plus

W maju 2022 r. rozpoczął się kolejny etap projektu, a zaplanowane działania doradcze obejmowały ponad 800 samorządów, które tworzyły 76 Partnerstw na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda na konferencji prasowej

Doświadczenia, wymierne efekty i wnioski zebrane podczas pilotażu CWD, który zrealizowano w okresie od września 2020 r. do marca 2022 r. oraz duże zainteresowanie wsparciem doradczym samorządów lokalnych, pozwalają na wdrożenie kolejnej edycji projektu Centrum Wsparcia Doradczego pod nazwą CWD Plus

Piktogram monitora z wykresami

Doradztwo strategiczne

Piktogram rozmawiających postaci

Doradztwo projektowe

Piktogram żarówki

Baza wiedzy

Piktogram mównicy i rzutnika

Sieciowanie, czyli wydarzenia:

  • regionalne spotkania sieciujące
  • wizyty studyjne
  • seminaria sieciujące
  • konferencje
  • fora wymiany doświadczeń

Efekty prac:

0
zestawów dokumentów
0
działań sieciujących
0
raporty tematyczne

Druga edycja projektu podsumowana została w 4 raporcie tematycznym. Dokument ten to zbiór doświadczeń i wniosków wynikających z codziennej pracy ponad setki ekspertów i ekspertek, współdziałających z tysiącami przedstawicieli samorządu terytorialnego: zarówno włodarzy jak i urzędników z całej Polski.

CWD 2023

W lipcu 2023 r. projekt Centrum Wsparcia Doradczego wszedł w kolejną fazę. W edycji CWD 2023 kontynuowane będzie wsparcie dla wszystkich partnerstw uczestniczących  w edycji CWD Plus.

Doradztwo strategiczne i projektowe

partnerstw JST w procesie spełniania warunków, niezbędnych do realizacji instrumentów terytorialnych i projektów w ramach polityki spójności 2021-2027

Wsparcie potencjału instytucjonalnego

partnerstw JST służącego sprawnej realizacji strategii rozwoju partnerstwa, w tym instrumentów terytorialnych i projektów w ramach polityki spójności 2021-2027 oraz budowanie trwałej, długofalowej współpracy

Wymianę wiedzy i wzmacnianie współpracy

pomiędzy partnerstwami JST uczestniczącymi w projekcie, gromadzenie i upublicznianie informacji o projekcie, analiza efektów doradztwa w ramach projektu i opracowanie wniosków dla przyszłości Centrum Wsparcia Doradczego

Piktogram uścisku dłoni

Partnerzy projektu

Centrum Wsparcia Doradczego jest projektem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Inicjatywę współtworzą Fundacja Fundusz WspółpracyZwiązek Miast Polskich, które zapewniają wsparcie projektowe i doradczo-strategiczne. Kooperację dopełniają Partnerstwa i Samorządy uczestniczące w projekcie.

Logotyp Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie polityki rozwoju w Polsce.

Kliknij i przejdź na stronę:

Logotyp Fundacji Funduszu Współpracy

Fundacja Fundusz Współpracy 

Odpowiada za doradztwo strategiczne i projektowe dla partnerstw uczestniczących w projekcie oraz analizy i badania, tworzenie bazy wiedzy, działania sieciujące i komunikacyjne.

Kliknij i przejdź na stronę:

Śledź profil:

Logotyp Związku Miast Polskich

Związek Miast Polskich 

Odpowiada za doradztwo strategiczne i projektowe.

Kliknij i przejdź na stronę:

Śledź profil:

Partnerstwa i samorządy

Otrzymują wsparcie w podnoszeniu kompetencji, dzięki którym skutecznie i efektywnie wspierają rozwój lokalny.

Odbiorcy działań projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

Zapisz się do newslettera i bądź z nami na bieżąco!

Piktogram koperty listownej

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane