3. Warsztat: Realizacja i finansowanie projektów z zakresu zrównoważonej mobilności

Znajdź interesujący Cię temat

Moderator: Michał Babicki, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: Grzegorz Kamiński, Jakub Jaźwiec, Maciej Kolczyński – Związek Miast Polskich

Zaproszeni Goście: Magdalena Ogonowska, Radca w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury; Joanna Świderska, Dyrektorka Departamentu Projektów Miejskich, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Zakres warsztatu:

  • Przedstawienie bieżących kierunków działań i trendów w zakresie mobilności
  • Określenie podstawowych barier i problemów wynikających z tworzenia spójnych, efektywnych
  • ekonomicznie systemów transportowych
  • Jakie środki zaangażować w tworzenie spójnej polityki mobilnościowej (obejmującej transport
  • indywidualny, zbiorowy i niezmotoryzowany)?

Materiały:

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane