RLKS

Znajdź interesujący Cię temat

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. To instrument terytorialny, kierowany przez Lokalną Grupę Działania, który realizowany jest oddolnie i na podstawie lokalnej strategii rozwoju (strategia RLKS), a jego celem jest wsparcie zintegrowanego rozwoju terytorialnego angażując jak najwięcej interesariuszy, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane