Piszą o nas

Będzie MOF Miasta Łomży

23 grudnia 2022 r., prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka, wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski oraz wójt Gminy Łomża Piotr Kłys podpisali porozumienie międzygminne powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży przy opracowywaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT MOF

25 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miast i gmin wchodzących w skład Partnerstwa, przedstawiciele Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o.

Czytaj więcej »

Szprotawa: Singletrack na ziemi szprotawskiej?

W listopadzie br. Partnerstwo Razem dla Rozwoju Powiatu Żagańskiego wzięli udział w wizycie studyjnej w Kotlinie Kłodzkiej. Spotkali się  ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej i poznawali projekty partnerskie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 i INTERREG V-A Czechy – Polska, a w szczególności turystykę rowerową.

Czytaj więcej »

Spotkanie grupy roboczej porozumienia Ponidzie w Sobkowie

W czwartek, 27 października w Urzędzie Gminy w Sobkowie odbyło się spotkanie w ramach pracy porozumienia Ponidzie. Była to robocza narada połączona z kolejnym etapem pracy nad strategicznymi dokumentami niezbędnymi do pozyskania środków na wspólnie planowaną do realizacji inwestycję, czyli budowę ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Nidy.

Czytaj więcej »

TRZCINICA: Partnerstwo w sprawie ścieżki rowerowej

Gmina Trzcinica uczestniczy w działaniach Partnerstwa 307, którego liderem jest Gmina Rychtal.Celem tego partnerstwa jest wybudowanie ścieżki rowerowej po byłym torowisku linii kolejowej Kępno – Namysłów.

Obecnie działania zmierzają do wykonania dokumentacji projektowej i technicznej ścieżki rowerowej.

Czytaj więcej »

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane