Startuje druga edycja projektu Centrum Wsparcia Doradczego

Na zdjęciu scena, podczas gali otwarcia Centrum Wsparcia Doradczego Plus, w tle ekran ciepłokrystaliczny z logotypami partnerów i nazwą eventu.

Fundacja Fundusz Współpracy (FFW) wraz ze Związkiem Miast Polskich (ZMP) oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) startują z drugą edycją projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD), którego celem jest wzmocnienie kompetencji gmin i powiatów do zarządzania strategicznym rozwojem lokalnym w partnerstwach społeczno-gospodarczych.

25 maja 2022 r. podczas konferencji odbywającej się w MFiPR, Minister Grzegorz Puda oficjalnie ogłosił start drugiej edycji projektu Centrum Wsparcia Doradczego, w ramach której kontynuowane będzie wsparcie samorządów lokalnych.

Tomasz Jegier, Prezes Zarządu FFW

Znacząca rola Polski we wsparciu Ukrainy dowodzi jak długą drogę na swojej ścieżce rozwoju przeszedł nasz kraj, od beneficjenta pomocy rozwojowej, do darczyńcy i doświadczonego partnera, który obecnie dzieli się zasobami finansowymi, lokalowymi, a w czasach pokoju swoją wiedzą, dobrymi praktykami. Ta długa droga rozwoju jest udziałem i zasługą także, a wielu powie, że przede wszystkim – polskich samorządów. Rozwój lokalny jest bowiem podstawą procesu przemian społeczno – gospodarczych, które zaszły w Polsce w ciągu minionych trzech dekad. Sukces ten nie byłby możliwy bez reformy administracyjnej z ‘99 roku, która wyzwoliła w Polakach poczucie sprawczości, a przez to odpowiedzialność za nasze małe ojczyzny

Centrum Wparcia Doradczego Plus to innowacyjny projekt doradczy o ogromnej skali, angażujący obecnie ponad 700 samorządów z 77 partnerstw, mający praktyczny i systemowy wymiar, przełamujący dotychczasowe utarte schematy wsparcia rozwoju obszarów funkcjonalnych na obszarach strategicznej interwencji o znaczeniu krajowym (OSI), czyli obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Wspiera model partnerstwa samorządów lokalnych, współpracę ponad granicami administracyjnymi w poszukiwaniu rozwiązań wspólnych problemów, dostrzeganiu wspólnych potencjałów rozwojowych i wykorzystanie doświadczeń partnerów w planowaniu strategicznym i wdrażaniu projektów.

Nowa edycja projektu będzie wdrażana do czerwca 2023 r.

Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż

W ciągu trwającego 18 miesięcy pilotażu, partnerstwa z pomocą doradców ZMP przygotowały:

  • 38 strategii terytorialnych z pakietami projektów w łącznej liczbie 141 (przy czym dwa partnerstwa przygotowały strategie z modelem funkcjonalno-przestrzennym)
  • wstępne analizy wykonalności dla 100 projektów
  • zarysy wniosków o dofinansowanie dla 38 projektów.

Wypracowane dokumenty mają pomóc 380 samorządom uczestniczącym w pilotażu m.in. w stworzeniu nowych miejsc pracy, czy też poprawieniu jakości świadczonych przez nie usług publicznych. 

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane