Członkowie Partnerstwa Strefa Przybrzeżna przyjęli wspólną strategię rozwoju

21 kwietnia 2023 r. przedstawiciele Partnerstwa Strefa Przybrzeżna podpisali dokument Strategii Terytorialnej. 

W wydarzeniu, które odbyło się w Ustce uczestniczyli przedstawiciele 6 gmin oraz Słowińskiego Parku Narodowego, a dokument podpisali: Jacek Maniszewski, burmistrz Ustki, Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby, Rafał Kuleta, wicewójt Gminy Ustka, Arkadiusz Walach, wójt Gminy Smołdzino, Beata Ozimek, sekretarz Gminy Wicko, Dorota May, wójt Gminy Główczyce oraz Grzegorz Radwański, dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego.

W strategii Strefy Przybrzeżnej przyjęto 5 głównych kierunków wspólnych działań dotyczących:

  • Transformacji energetycznej, w tym wsparcia budowy lokalnych wspólnot energetycznych, zwiększania niezależności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii
  • Rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, w tym przed suszą i powodzią
  • Rozwoju oferty turystycznej, ochrony przyrody i tradycji obszaru
  • Działań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (zero odpadów)
  • Rozwoju oferty kulturalnej, edukacyjnej i usług społecznych

W ramach każdego z ww. obszarów partnerzy porozumienia planują realizację od kilku do kilkunastu wspólnych, głównie inwestycyjnych projektów. Kolejnym krokiem ma być podpisanie przez gminy do czerwca br. tzw. Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego z Samorządem Województwa Pomorskiego. Jego celem będzie dofinansowanie wybranych strategicznych inwestycji na tym obszarze ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane