Dobre praktyki

W projekcie Centrum Wsparcia Doradczego doradzamy w zarządzaniu rozwojem, jak również wspieramy rozwój lokalnego potencjału. Tworząc Bazę Wiedzy, gromadzimy dobre i sprawdzone rozwiązania, przykłady efektywnych działań i strategii, które nie tylko z powodzeniem funkcjonują w samorządach, ale mogą stanowić inspirację oraz źródło sprawdzonej wiedzy w zakresie budowania trwałych relacji i współpracy na rzecz wspólnych przedsięwzięć. Chętnie dzielimy się nimi podczas wydarzeń projektowych. Poniżej 3 przykłady warte uwagi.

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska – modelowy przykład współdziałania samorządów zrzeszonych w partnerstwie

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska powstało z inicjatywy Dariusza Kucharskiego, burmistrza Dzierżoniowa, a jego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego poprzez integrację wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej.

Zadania Stowarzyszenia:

 • wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy JST położonymi na obszarze powiatu dzierżoniowskiego
 • wspólne diagnozowanie problemów i barier rozwojowych oraz sposobów ich rozwiązywania
 • aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych projektów dla Ziemi Dzierżoniowskiej
 • realizacja wspólnie wybranych i zaakceptowanych projektów ze Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej i programów sektorowych.

Obszary projektów:

 • Edukacja
 • Gospodarka
 • Ochrona środowiska
 • Termomodernizacja
 • Rewitalizacja
 • Ochrona zabytków

Wspólne działania samorządów zrzeszonych w partnerstwie zaowocowało blisko 3 krotnym wzrostem pozyskanego dofinansowania projektów (dane na lata 2016-2022).

Lubelski Obszar Funkcjonalny – informatyzacja procesów administracyjnych

Realizowany przez Lubelski Obszar Funkcjonalny projekt to odpowiedź na problemy zdiagnozowane w Strategii ZIT LOF, tj.:

 • brak e-usług w kilku gminach LOF
 • wykluczenie cyfrowe mieszkańców tych obszarów w zakresie dostępu do tej formy informacji publicznej i kultury
 • niewystarczająca integracja systemów narzędzi informatycznych służących do zarządzania w oświacie i nadzoru nad oświatowymi jednostkami organizacyjnymi
 • pogłębiające się wykluczenie cyfrowe w gminach nie mających szerokiego dostępu do Internetu, w tym brak e-usług.

Zaplanowane działania miały na celu informatyzację procesów administracyjnych i poprawę poziomu świadczenia usług publicznych przez administrację. Każda z gmin otrzymała własne zadania do wykonania, tj. stworzenie spójnego systemu zabezpieczeń i monitorowania oraz systemu kopii zapasowych przetwarzanych danych w Urzędzie Gminy (gmina Strzyżewice), zakup wraz z wdrożeniem specjalistycznego zintegrowanego systemu dziedzinowego dla edukacji (gmina Jastków), stworzenie spójnego systemu zabezpieczeń i monitorowania oraz wymiana urządzeń sieciowych w Urzędzie Gminy (gmina Niedrzwica Duża).

Dzięki podjętym wspólnie działaniom możliwe było stworzenie: systemu Elektronicznego Zarządzenia Dokumentacją (EZD), w tym wirtualnego Centrum Obsługi Obywatela; systemów służących digitalizacji zasobów kulturalnych i naukowych; stworzenie serwisów internetowych dostosowanych do potrzeb osób cyfrowo wykluczonych

Wartość ogółem 4 061 351, 04 zł

Okres realizacji 15 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2021 r.

Partnerstwo Strefa Centralna –  rozwój publicznego transportu zbiorowego

Partnerstwo „Strefa Centralna” to grupa 3 powiatów (drawski, łobeski, świdwiński) i 16 gmin (Drawsko Pomorskie, Czaplinek, Złocieniec, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno, Brzeżno, Rąbino, Sławoborze, Świdwin, Miasto Świdwin, Połczyn Zdrój). Tak duże terytorium liczące niemal 4 tys. km² oraz prawie 85% JST znajdujących się w Obszarze Strategicznej Interwencji stanowiło z jednej strony duże wyzwanie, z drugiej zaś szansę na opracowanie projektu związanego z rozwojem usług publicznego transportu zbiorowego na obszarze partnerstwa. 

W 2017 został złożony wniosek aplikacyjny wraz ze studium wykonalności na zakup 7 busów 20 miejscowych i 9 autobusów co najmniej 40 miejscowych w ramach działania 2.4 zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych. Projekt dotyczył: „stworzenia zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej w obszarze Strefy Centralnej”.

W tym samym roku podpisano umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie w wysokości 5 329 500,00 złotych. 

Łączna wartość projektu wyniosła 6 270 000,00 zł.

Po więcej przykładów dobrych praktyk zapraszamy do Bazy Wiedzy.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane