I Forum Wymiany Doświadczeń w woj. dolnośląskim

9 września 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Juliusza Słowackiego 12/14 we Wrocławiu odbyło się pierwsze Forum Wymiany Doświadczeń w województwie dolnośląskim nt. wdrażania strategii ZIT oraz wytycznych dotyczących Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

W pierwszym Dolnośląskim Forum Wymiany Doświadczeń udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Partnerstwa ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego będącego największym podmiotem w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego pod względem zaangażowanych w nie samorządów.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję do dyskusji na temat Europejskiego Funduszu dla Dolnego Śląska oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym zwiększenia puli środków na szkolnictwo zawodowe, zmniejszenia alokacji na przedszkola i usługi społeczne. Dodatkowo podczas warsztatów omówione i zaopiniowane zostały projekty, które gminy ZIT planują zrealizować.

Kolejne Forum w województwie dolnośląskim planowane jest na grudzień 2022.

 


 

Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Forach znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane