I Forum Wymiany Doświadczeń w woj. świętokrzyskim

17 stycznia 2023 r. w OSW Zacisze w Krzyżanowicach Dolnych k. Pińczowa odbyło się Forum Wymiany Doświadczeń w województwie świętokrzyskim. Forum zostało zrealizowane w formule Open Space Technology, a jego temat przewodni brzmiał: „Partnerstwo samorządowe. Współpraca i szansa na rozwój czy wyzwanie i rywalizacja?”. Gospodarzem Forum było Partnerstwo Ponidzie.

W Forum wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerstw z terenu woj. świętokrzyskiego z obu edycji projektu CWD, czyli: Dolina Wisły, Miasta Północy, Ponidzie, Świętokrzyskie Uzdrowiska, Ziemia Opatowska. Wydarzenie było przestrzenią do dialogu nad silnymi i słabymi stronami formuły partnerstwa, wyzwaniami dla samorządów angażujących się w partnerskie działania oraz dyskusją na temat dalszego wspólnego działania.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele instytucji centralnych i regionalnych:

 • Wiktoria Saganowska, Zastępczyni Dyrektorki Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Małgorzata Chodowicz, Starsza Specjalistka w Wydziale Polityki Regionalnej
  Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Jacek Sułek, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,
 • Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,
 • Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski.

Oprócz przedstawicieli samorządów zaangażowanych w działania w ramach Partnerstw, w Forum uczestniczyli także:

 • Monika Lubiejewska, Agnieszka Lopart-Starmach, Kinga Olszewska, Małgorzata Sadłowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 • Danuta Wesołowska, Jerzy Żelichowski, Rafał Kaftan, Łukasz Strutyński, Grzegorz Szproch, doradcy ze strony Związku Miast Polskich,
 • Joanna Boduch-Paw z Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej,
 • Alicja Adamczyk z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
 • Waldemar Przepiórka, Agnieszka Sztuk-Świątek z Uzdrowiska Solec-Zdrój M.Cz. Sztuk Sp. j.

W części warsztatowej uczestnicy i uczestniczki dyskutowali w ramach 6 zgłoszonych tematów:

 1. Rola liderów i partnerów w projekcie
 2. Wspólna realizacja projektów
 3. Ograniczenia formalno-prawne
 4. Współpraca pomiędzy Partnerstwami
 5. Organizowanie społeczności lokalnej
 6. Organizacja biura Partnerstwa.

Forum Wymiany Doświadczeń prowadziła ekspertka Fundacji Fundusz Współpracy a zarazem opiekunka Partnerstw – Aneta Szarfenberg, wsparcie zapewnili eksperci FFW: Anna JankowskaMichał Bargielski oraz Marcin Bzdyra

Świętokrzyskie Forum było przestrzenią zebrania różnych perspektyw związanych z praktycznymi aspektami współpracy w ramach Partnerstw oraz przestrzenią sieciowania, dzielenia się doświadczeniem i refleksji nad zaangażowaniem samorządowców w działania realizowane w formule partnerskiej.

Galeria:

Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Forach znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Materiały z wydarzeń można znaleźć w Bazie Wiedzy.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane