I Seminarium Sieciujące dla Partnerstw

29 i 30 listopada 2022 r. przedstawiciele partnerstw samorządowych z całej Polski wezmą udział w pierwszym Seminarium Sieciującym CWD pt. Wspólnie dla rozwoju: od diagnozy do projektów, które odbędzie się Serocku.

Uczestnicy I Seminarium Sieciującego będą mieli okazję, z jednej strony, wspólnie podsumować stan dotychczasowych prac w projekcie, z drugiej zaś pogłębić wiedzę na temat realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz podzielić się doświadczeniem w oparciu o konkretne przykłady i dobre praktyki. Nie zabraknie również rozmów dotyczących wsparcia finansowego dla partnerstw JST w perspektywie 2021-2027.

Jarosław Komża, Związek Miast Polskich

Z samorządowcami ze wszystkich 77 partnerstw uczestniczących w projekcie będziemy rozmawiali na temat tego, jak przygotowywać zintegrowane projekty z różnych dziedzin, jak pozyskiwać na nie pieniądze, jak się do tego przygotować, na co zwrócić uwagę. Warsztaty będą prowadzone przez ekspertów Związku Miast Polskich i Fundacji Fundusz Współpracy.

Ważny punkt programu wydarzenia stanowią warsztaty dotyczące m.in. transformacji energetycznej, planowania i realizacji projektów infrastrukturalnych, rozwoju lokalnej gospodarki, cyfryzacji, usług edukacyjnych i społecznych, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zostaną one poprowadzone przez doradców Związku Miast Polskich przy wsparciu opiekunów Fundacji Fundusz Współpracy z udziałem krajowych i regionalnych Instytucji Zarządzających.

Udział w Seminarium potwierdzili:

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Renata Calak, Dyrektorka Departamentu Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Wiktoria Saganowska, Zastępczyni Dyrektora, Departament Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Małgorzata Wierzbicka, Dyrektorka Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Aneta Sobota-Białas, Naczelniczka Wydziału Monitorowania, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Rafał Sukiennik, Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska, Zastępczyni Dyrektora, Departament Współpracy Terytorialnej,
 • Joanna Gajda-Sobieszczańska, Naczelniczka Wydziału Koordynacji Programowania, Departament Programów Infrastrukturalnych,
 • Ryszard Jagiełło, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Sylwia Staniuk, Główna Specjalistkaa, Wydział Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Departament Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Bartosz Kozicki, Koordynator Zespołu ds. Programowania, Referat Planowania Strategicznego, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Ewa Pachowska-Kurzepa, Kierowniczka Oddziału Programowania RPO, Departament Zarządzania RPO, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Aleksandra Niedzielska, Referat Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego, Departament Rozwoju i Transformacji Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Jarosław Komża, Koordynator merytoryczny projektu CWD Plus, Związek Miast Polskich
 • Daniel Prędkopowicz, Kierownik projektu CWD Plus, Fundacja Fundusz Współpracy

Szczegółowy program wydarzenia:


Organizatorem Seminariów Sieciujących jest Związek Miast Polskich realizujący wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Seminariach i innych działań sieciujących znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane