II Forum Wymiany Doświadczeń w woj. mazowieckim

18 listopada 2022 r. odbyło się II Forum Wymiany Doświadczeń w województwie mazowieckim. W trakcie wydarzenia zebrani goście podsumowali stan prac nad dokumentami strategicznymi oraz rozwojem partnerstw w ramach projektu CWD Plus, jak również zapoznali się z instrumentami terytorialnymi Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Drugie Forum Wymiany Doświadczeń otworzyli Wiktoria Saganowska, zastępczyni Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

Jako pierwsza głos zabrała pani Agnieszka Buła-Kopańska z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UM Województwa Mazowieckiego w Warszawie, która przedstawiła stan prac nad programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz możliwości wsparcia w ramach instrumentów terytorialnych. 

Następnie Daniel Prędkopowicz, dyrektor Biura Zarządzania Projektami Fundacji Funduszu Współpracy, kierownik partnerstwa Centrum Wsparcia Doradczego Plus oraz Jarosław Komża, koordynator projektu Centrum Wsparcia Doradczego w ramach Związku Miast Polskich podsumowali prace w partnerstwach. Natomiast projekty strategiczne przedstawili doradcy i przedstawiciele Partnerstw: Razem dla rozwoju Doliny Liwca, Razem dla Rozwoju, Subregionu Płockiego, Ostrołęckiego Obszaru Specjalnej Interwencji Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego, Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa.

Galeria


Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Forach znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane