III Forum Wymiany Doświadczeń w woj. wielkopolskim

W dniach 24-25 listopada 2022 r. w Pile odbyło się III Forum Wymiany Doświadczeń w województwie wielkopolskim. Wydarzenie, będące częścią Międzynarodowego Forum Gospodarczego pn. „W drodze na nowe rynki”, miało na celu podzielenie się doświadczeniami w realizacji projektów promocji gospodarczej oraz wsparcia przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem internacjonalizacji.

III Forum Wymiany Doświadczeń

Podczas pierwszego dnia III Wielkopolskiego Forum Wymiany Doświadczeń uczestnicy mieli okazję posłuchać o dobrych praktykach w rozwoju lokalnym, w tym poznać możliwości wsparcia finansowego promocji gospodarczej w programach Unii Europejskiej w nowej perspektywie na lata 2021-2027. Zagadnienia te przedstawił Piotr Przybysz, ekspert Fundacji Fundusz Współpracy a zarazem opiekun Partnerstw CWD. Następnie Justyna Pietrzykowska, doradca Związku Miast Polskich zaprezentowała Monitor Rozwoju Lokalnego – narzędzie do analiz, które służy do przygotowania diagnozy stanu gminy, a także do oceny mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (specjalistyczna forma analizy SWOT). Krzysztof Antczak, Dyrektor Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski przedstawił możliwości oferowane samorządom i przedsiębiorcom przez BGK.

Kolejny dzień upłynął pod hasłem „Razem – łatwiej czy trudniej?”. Przedstawiciele Partnerstwa Obszar Funkcjonalny Południowe Mazury oraz Partnerstwa dla rozwoju Krajny wzięli udział w dyskusji dotyczącej realizacji projektów partnerskich, wad i zalet współpracy oraz dotychczasowych doświadczeń jst. Gości przywitał Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski, Przewodniczący Rady Partnerstwa dla Rozwoju Krajny, natomiast dyskusję poprowadził Piotr Przybysz.

Międzynarodowe Forum Gospodarcze Powiatu Pilskiego

Międzynarodowe Forum Gospodarczego miało na celu podsumowanie projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” realizowanego przez Powiat Pilski w partnerstwie z Fundacją na rzecz Innowacji w JST. Swoje prelekcje wygłosili:

  • Karolina Szambelańczyk, Dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile/Koordynator Projektu,
  • Romuald Burczyk, Wiceprezes Zarządu Business Communication Group Sp. z o.o. ,
  • prof. Joanna Kulczycka, Kierowniczka Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk, oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
  • Magdalena Ostasz, Koordynatorką Zespołu Radców Prawnych, Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
  • Alicja Mędrek-Bukowska, Prezeską Zarządu AP Group sp. z o.o.,
  • Jakub Sławek, Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
  • Agata Pietrzak, DC CENTRUM sp. z o.o.,
  • Paweł Polikowski, Menedżer ds. rozwoju relacji społecznych w BGK,
  • Andrzej Rosiek, Dyrektor Centrum, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
  • dr Nagmeldin Karamalla-Gaiballa – politolog, ekonomista, wykładowca uniwersytecki, przewodniczący Fundacji Euro-African, Przewodniczący Fundacji Southern Connect, negocjator, uczestnik misji dyplomatycznych i gospodarczych.

Podczas wydarzenia wręczone zostały certyfikaty dla MŚP za internacjonalizację gospodarki Powiatu Pilskiego.

Materiały:

Galeria:

Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Forach znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Materiały z wydarzeń można znaleźć w Bazie Wiedzy.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane