Makroregionalne FWD we Wrocławiu zakończone

Drugie Makroregionalne Forum Wymiany Doświadczeń odbywające się we Wrocławiu dobiegło końca. W dwudniowym wydarzeniu udział wzięło blisko 150 osób. Było one pełne ciekawych wystąpień i warsztatów dotyczących współpracy partnerskiej, doświadczeń związanych z tworzeniem marki turystycznej, samowystarczalności energetycznej oraz sztucznej inteligencji.

Forum we Wrocławiu otworzyła Iga Zupok-Gierwatowska, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Strategii z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie gości przywitali również: Magdalena Bednarska-Wajerowska, Dyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich oraz Daniel Prędkopowicz, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, Fundacja Fundusz Współpracy.

I dzień - panel dyskusyjny i warsztaty tematyczne
Panel: Jak skutecznie wspierać współpracę partnerską i rozwój instytucjonalnej współpracy JST

W trakcie pierwszego dnia odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów, którzy wymienili się poglądami na temat współpracy w partnerstwach, w szczególności co wpływa na jej sukces.

 

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali:

Dyskusję poprowadził Radomir Matczak, ekspert Związku Miast Polskich.
Prezentacje wprowadzające do warsztatów

Wał Pomorski 1945 – bariera, która łączy. O doświadczeniach tworzenia i promocji marki turystycznej na poziomie ponadlokalnym

Maciej Żebrowski, Burmistrz Wałcza, Partnerstwo „Sieć Współpracy Zarządzania Strategicznego Gmin na Rzecz Kompleksowego Rozwoju Powiatu Wałeckiego”

Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 zrzesza miasta i gminy: Biały Bór, Borne Sulinowo, Człopa, Jastrowie, Mirosławiec, Szczecinek, Tuczno oraz Wałcz i działa na rzecz jak najpełniejszego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju turystyki i budowania tożsamości mieszkańców wokół wspólnego dziedzictwa historycznego. Tematem prezentacji były doświadczenia Stowarzyszenia w partnerskim tworzeniu sieciowego produktu turystycznego i promocji ponadlokalnej marki turystycznej.

Samowystarczalność energetyczna w oparciu o współpracę w ramach spółdzielni energetycznych – aspekty praktyczne 

Piotr Byczkowiak, Prezes Spółdzielni Energetycznej Biodar w Ustroniu Morskim

Podczas wystąpienia omówiony został procesu zakładania spółdzielni energetycznej oraz uzyskania wpisu do rejestru spółdzielni prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Ponadto poruszono kwestie zasad rozliczenia wewnętrznego przepływów finansowych dotyczących energii elektrycznej pomiędzy spółdzielcami.
 
Sztuczna Inteligencja w partnerstwach samorządowych
 
Bartosz Ledzion, Dyrektor Zarządzający w EGO s.c.
 
Sztuczna inteligencja rozumiana jako coś więcej niż jedynie forma oprogramowania może przynosić różne rozwiązania w zakresie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Już obecnie sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do analizowania zmian zagospodarowania przestrzennego, mierzenie i przewidywanie poziomu wód, poziomu zanieczyszczeń, potoków pasażerskich. Istotne jest przede wszystkim zarządzanie dużą ilością danych, które muszą być wprowadzone do systemu. Sztuczna inteligencja może znacznie przyspieszyć interpretację tych danych.
Warsztaty tematyczne

Rola wspólnot energetycznych w transformacji energetycznej – modele krajowe i zagraniczne

Podczas warsztatu eksperci przedstawili rozwiązania prawne i instytucjonalne oraz
uwarunkowania kulturowe funkcjonowania wspólnot energetycznych w wybranych krajach UE. Na ich tle pokazano możliwości, ograniczenia i dobre praktyki z Polski. W toku dyskusji wypracowane zostały rekomendacje w zakresie działania spółdzielni, roli jst w ich tworzeniu i animowaniu oraz niezbędnych zmian prawnych warunkujących ich dalszy rozwój.

Warsztat poprowadzili: dr hab. Piotr Szymański oraz Magdalena Rozwadowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Współprowadzący: Arkadiusz Drukier, ekspert Fundacji Fundusz Współpracy

Usprawnienie zarządzania w jst wykorzystujące narzędzia sztucznej inteligencji

Celem warsztatu była analiza możliwości zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji w działalności samorządu, w szczególności pod kątem współpracy partnerskiej. automatyzacji procesów, analizie dużych ilości danych i generowaniu nowych, wartościowych informacji pomóc mogą zaawansowane technologie, tj. 

  • maszynowe uczenie się
  • przetwarzanie języka naturalnego (NLP).

Podczas warsztatu ekspert ds. generatywnego AI pokaże praktyczne zastosowania tych narzędzi. Warsztat pozwoli na lepsze zrozumienie możliwości, jakie generatywne AI oferuje w kontekście usprawnienia pracy organizacji publicznych i przyczyni się do zwiększenia efektywności ich działań.

Warsztat poprowadził Bartosz Ledzion, Dyrektor Zarządzający EGO s.c.

Współprowadzący: Piotr Przybysz, ekspert Fundacji Fundusz Współpracy

Atrakcyjność turystyczna – gdzie, co, jak czyli od mitu, po produkt dzięki synergii

Podczas warsztatów zaproponowano aktywny sposób zdefiniowania pojęcia atrakcyjności turystycznej dla konkretnego obszaru. Uczestnicy, z założenia kreujący i realizujący projekty z zakresu rozwoju turystyki, zmierzyli się z modelową sytuacją wymagającą wykorzystania wiedzy a jednocześnie obalania stereotypów. Założeniem warsztatu była współpraca uczestników, poprzez pracę nad studium przypadku, pozwalająca na uwiarygodnienie proponowanych modeli rozwiązań sprzyjających rozwojowi sektora turystyki. Warsztat miał za zadanie umożliwić racjonalne i efektywne planowanie zintegrowanych projektów rozwojowych z zakresu turystyki w modelach opartych na synergii oraz wymianie doświadczeń poprzez analizę potencjałów i zagrożeń.

Warsztat poprowadził Krzysztof Markiel, ekspert Związku Miast Polskich. 

Współprowadzący: Jacek Woźniak, ekspert Związku Miast Polskich

II dzień - panel i stoliki regionalne

Możliwości realizacji i finansowania projektów partnerstw JST z różnych dostępnych źródeł

Panel dotyczył dostępności funduszy europejskich w kontekście programów krajowych i transgranicznych dla partnerstw lokalnych powstałych w ramach CWD.

Udział w panelu wzięli:

  • Michał Ptaszyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego, IZ Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego 2021-2027 (FERC), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska, Zastępczyni Dyrektora, Departament Współpracy Terytorialnej, IZ Programów Transgranicznych, Interreg (EWT), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Sławomir Pęksa, Radca w Wydziale Koordynacji Programowania, IZ Programu na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Agnieszka Amanowicz, Wydział Zarządzania, IZ Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Katarzyna Stachura, Radczyni Ministra, Wydział Instrumentów Terytorialnych, Departament Programów Regionalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Panel poprowadziła Agnieszka Dawydzik, ekspertka Związku Miast Polskich.
 
Rewitalizacja turystyczna i promocja marki. Od pomysłu do realizacji
 
Rewitalizacja ścieżki rowerowej śladem dawnej linii kolei wąskotorowej. Wpływ inwestycji w infrastrukturę turystyczną realizowanych przez samorządy na rozwój gospodarczy regionu. Wystąpienie Piotra Lecha, Burmistrza Milicza.
 
Ostatnimi punktami Makroregionalnego Forum Wymiany Doświadczeń we Wrocławiu były: panel dyskusyjnym, gdzie zaprezentowano dobre praktyki w projektach partnerskich oraz indywidualne spotkania samorządowców z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich i rozmowa na temat strategii rozwoju i procesu aplikacyjnego dla Partnerstw.
Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane