Naukowe Podlasie

Polska Fundacja Filary Rozwoju to pochodząca z Łomży organizacja non-profit. Jej głównym zadaniem jest inicjowanie, wspieranie, wdrażanie procesów i systemów zmian poprzez angażowanie mieszkańców w celu budowania aktywnych i silnych lokalnych społeczności otwartych na dialog i porozumienie. Wspiera też rozwój społeczno-gospodarczy. To właśnie ta ostatnia idea była inspiracją do zorganizowania specjalnego wydarzenia tematycznego. Wraz z Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych oraz lokalnymi władzami Miasta Łomży, kierownictwo PFFR, zrealizowało jedyne w swoim rodzaju spotkanie poświęcone procesowi umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, rozszerzaniu ich działalności oraz przejściu od rynku krajowego na rynki zagraniczne.

Naukowe Podlasie - Internacjonalizacja, powiązania gospodarcze i naukowe MŚP, JST i NGO

Konferencja „Naukowe Podlasie – Internacjonalizacja, powiązania gospodarcze i naukowe MŚP, JST i NGO” odbyła się w dniach 29-30 listopada 2022 w Hali Kultury, mieszczącej się na starówce jednego z najpiękniejszych miast Podlasia –  Łomży. To właśnie urokliwość tego miasta i jego niewykorzystany potencjał gospodarczy przekonał organizatorów do realizacji konferencji, właśnie w tym miejscu.

Głównymi tematami wydarzenia były:

  • wsparcie współpracy przedsiębiorstw
  • rozwój działalności gospodarczej
  • promocja firm na rynkach międzynarodowych.

Na wydarzenie zostało zaproszonych wielu szanowanych gości, w tym przedstawiciele lokalnych władz – burmistrzowie zaprzyjaźnionych z Łomżą miast i wójtowie pobliskich gmin. Obecne na konferencji były także delegacje lokalnych uczelni i organizacji pozarządowych, jak również liczne delegacje zagraniczne. Zaproszeni goście mogli wymienić się spostrzeżeniami na temat ekonomii, przemysłu i kierunku, w jakim zmierza polska gospodarka, a także nawiązać nowe znajomości. 

Przed oficjalnym rozpoczęciem miało miejsce spotkanie internacjonalizacyjne, czyli  wystąpienia przedstawicieli organizacji chcących zaprezentować swoje przedsięwzięcia i doświadczenie w realizowaniu programów unijnych. W tej części mogli też opowiedzieć o swoich firmach i zachęcić do współpracy wszystkich obecnych w Hali Kultury.

O godzinie 16:00 prowadzący Marcin Tomkiel przywitał zaproszonych gości, ze szczególnym uwzględnieniem Jacka Żalka – Sekretarza Stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Marka Olbrysia – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, Andrzeja Stepułkowskiego – Wiceprezydenta Miasta Łomży oraz Romana Englera – Rektora Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, Dariusza Budrowskiego – prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Mirosława Grewińskiego – profesora, rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Księdza profesora Stanisława Dziekońskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jolantę Łodzińską z Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz innych przedstawicieli lokalnych władz, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i uniwersytetów.

Jako pierwsi na scenę weszli wiceprezydent miasta Łomża pan Andrzej Stypułkowski oraz jego magnificencja Rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży profesor Roman Zbigniew Engler, którzy podziękowali wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji konferencji oraz podkreślili potencjał gospodarczy i edukacyjny regionu.

Wręczenie nagród i przekazanie darów

Po krótkich przemówieniach przedstawicieli gospodarzy, nastąpiło uroczyste wręczenie nagrody za zaangażowanie i wieloletni wkład we wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu o nazwie „Filar Rozwoju”. Statuetkę z rąk wiceprezydenta i rektora otrzymał gość specjalny – Minister Jacek Żalek. Po przekazaniu statuetki nastąpiło przemówienie poświęcone polskim przedsiębiorstwom, gospodarce państwowej i polityce finansowej. Minister podkreślał także wagę innowacyjności w rozwoju gospodarczym kraju i roli zmieniającej się geografii politycznej w jej kształtowaniu.

Kolejnym punktem programu było uroczyste przekazanie, potrzebnej w trakcie nadchodzącej zimy, ciepłej wojskowej odzieży Ukraińskiej Obronie Terytorialnej. Będące wyrazem szacunku i wsparcia dla żołnierzy walczących za naszą wschodnią granicą dary sfinansowały władze miast oraz Browar Łomża, a przekazane przedstawicielom Ukrainy. Przekazane zostały przez Andrzeja Stepułkowskiego – Wiceprezydenta Miasta Łomża oraz Sebastiana Jaworowskiego – członka zarządu krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska i prezesa Fundacji „L”. W trakcie krótkiego przemówienia podziękowali oni narodowi ukraińskiemu za ich poświęcenie. 

Wystąpienia zaproszonych gości
  • Dariusz Budrowski, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opowiedział o programach dotacyjnych PARPu, potencjale wsparcia, jakie oferują systemy grantów tej organizacji, promocji innowacyjnych firm oraz rozwojowi kwalifikacji poszczególnych przedsiębiorców i ich pracowników. 
  • Iryna Gudz, zastępczyni burmistrza Nowogrodu Wołyńskiego omówiła sytuację ukraińskich przedsiębiorców w trakcie konfliktu zbrojnego z Rosją. Zaprezentowane zostały m.in. informacje odnośnie gospodarki Miasta Nowogród Wołyński, w tym opis sposobu działania przemysłu na przykładzie firmy produkującej Meble Mirt, kompleksu szwalni Lesya oraz firmy RGT producenta tekstyliów; jak również roli lokalnych społeczności i ich wykształcenia w rozwoju regionu. Na zakończenie prelekcji wszyscy obecni na sali zobaczyli krótki film promujący walory turystyczne i rolnicze Nowogrodu Wołyńskiego. 
  • Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego omówił podejmowane przez lokalne władze sposoby pomocy imigrantom oraz tym, którzy zostali na Ukrainie.
  • Linda Maciejewska-Pertek Kamil Jastrzębski, przedstawiciele firmy EProject Consult Internacional przedstawili dotychczasowe doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, doradztwie przedsiębiorcom i współpracy z różnymi organizacjami z całego świata. Ponadto zaprezentowali przemysłową siłę miasta i potencjał gospodarczy miejscowości Barcellona Pozzo di Gotto, gdzie znajduje się siedziba firmy. W trakcie ich przemówienia został wyświetlony film, po którym prelegenci poruszyli temat innowacji, jaką oferują social media.
  • Jerzy Athanasid, prezes Polsko-Greckiej Izby Przemysłowo-Handlowej podał kluczowe informacje dotyczące organizacji, jak również opowiedział o nowoczesnych samochodach i maszynach rolniczych, które Izba prezentowała na targach technologicznych. 
  • Joanna Patroni z Grecji, przedstawiała miasto i gminę Samos, której jest sekretarzem generalnym. Opowiadała o geografii wyspy, jej historii oraz opisała gospodarczą specyfikę regionu. 
  • Richard Grootscholten, manager sportowy i dyrektor techniczny footballowej akademii z Holandii wygłosił prezentację, w której opowiadał o specyfice pracy w jego organizacji. Podkreślił ogromny potencjał innowacyjny, który kryje się w zajęciach sportowych i pracy z dziećmi. 
Prelekcje tematyczne

Część tę zainaugurował wykład profesora Mirosława Grewińskiego, Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Profesor przedstawił przyszłości uczelni wyższych w XXI wieku i ich umiędzynarodowienie. Podkreślał rolę edukacji w powstawaniu innowacyjności napędzającej rozwój gospodarki. Opowiedział też o wpływie kompetencji i umiejętności na rynek pracy. Podawał wyniki badań, z których wynikało, że kompetencje twarde tj. wykształcenie ustępują miękkim tj. zdolność kooperacji i wielozadaniowość. Profesor chwalił globalizacje i międzynarodowe relacje uczelni, przedsiębiorstw i przedstawicieli organizacji pożytku publicznego.

Następnie głos zabrał Ümit Uysal, burmistrz dzielnicy Muratpasa, jednej z centralnych dzielnic miasta Antalya w Turcji. W swoim wystąpieniu przedstawił miejscowość, w tym nowy projekt walki z zanieczyszczeniem klimatu, jedno z najbardziej innowacyjnych w jego regionie osiągnięć. 

W następnej kolejności ze swoim wykładem Nauka i gospodarka – wspólne wartości wystąpił ksiądz profesor Stanisław Dziekońsk. Na wstępie zaznaczając, że poza byciem wykładowcą uczelnianym, jest też prezydentem fundacji Warsaw new tech university foundation badającą życie człowieka w świecie nowych technologii. Wskazując na fakt, iż gospodarka korzysta z dorobku nauki i na odwrót, podkreślił ogromne znaczenie interdyscyplinarności i umiędzynarodowienia i ich wpływ na rozwój gospodarki oraz społeczeństwa w nowoczesnym świecie. Profesor zwrócił także uwagę na uprzedmiotowienie człowieka i upodmiotowienie technologii.

Valentino Necco z Mediolanu, dyrektor studiów i projektów międzynarodowych opowiadał o współpracy międzynarodowej Polski i Włoch oraz zaznaczył, że dobre relacje i podobieństwa kulturowe tych dwóch krajów są ogromnym potencjałem projektowym. W swojej prezentacji przedstawił doświadczenie jego organizacji w realizowaniu programów futbolowych oraz ich wpływ na dzieci i młodzież, zarówno pełnosprawnej, jak i z niepełnosprawnościami. Prelegent zakończył swoje wystąpienie, zapraszając wszystkich zebranych na sali na organizowane w Mediolanie w 2026 roku zimowe igrzyska olimpijskie.

Ostatnią prelegentką tego wieczoru była profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wykładowczyni Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży – Jolanta Łodzińska. Socjolożka poświęciła wystąpienie analizom współczesnych zagrożeń wynikających z życia w postnowoczesnym świecie. Podkreśliła wagę problemu, jakim jest technologiczna zależność społeczeństwa. Mówiła o tym, że problemy tego typu mogą dotknąć każdego człowieka i trudno je zwalczać. Innymi zagrożeniami wymienionymi przez panią profesor były: zagrożenia preindustrialne, industrialne i postindustrialne. Postawiła też tezę, że rozwój cywilizacyjny i technologiczny niesie ze sobą kolejne potencjalne problemy.

Galeria:
Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane