Między Kutnem a Łęczycą

CWD_fav

O Partnerstwie

Partnerstwo “Między Kutnem a Łęczycą” jest dość dużym partnerstwem, zarówno pod względem liczby samorządów do niego przynależących, jak i liczby mieszkańców wynoszącą niemal 150 tys.

Ponadto w tym partnerstwie widoczna jest także głęboka integracja, biorąc pod uwagę układ administracyjny, gdyż w składzie ugrupowania “kutnowsko-łęczyckiego” znajdują się nie tylko gminy z danego powiatu, ale również ich powiaty jako jednostki administracyjne, co jest dużą zaletą i wartością dodaną dla partnerstwa.

Samorządy w ramach Funduszy Europejskich i wsparcia ze strony CWD Plus założyły realizację strategicznego przedsięwzięcia związanego z ochroną zdrowia na terenie partnerstwa, który chciałyby także jak najszybciej wdrożyć.

Między Kutnem a Łęczycą uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2020 r. 

Województwo: łódzkie

Członkowie Partnerstwa:

19 gmin, 2 powiaty:

 • Gmina miejska Kutno
 • Gmina wiejska Bedlno
 • Gmina wiejska Dąbrowice
 • Gmina miejsko-wiejska Krośniewice
 • Gmina wiejska Krzyżanów
 • Gmina wiejska Kutno
 • Gmina wiejska Łanięta
 • Gmina wiejska Nowe Ostrowy
 • Gmina wiejska Oporów
 • Gmina wiejska Strzelce
 • Gmina miejsko-wiejska Żychlin
 • Gmina miejska Łęczyca
 • Gmina wiejska Daszyna
 • Gmina wiejska Góra Świętej Małgorzaty
 • Gmina wiejska Grabów
 • Gmina wiejska Łęczyca
 • Gmina wiejska Świnice Warckie
 • Gmina wiejska Witonia
 • Gmina wiejska Piątek
 • Powiat Kutnowski
 • Powiat Łęczycki

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Program profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców obszaru Partnerstwa ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, obejmujący badanie stanu zdrowia oraz programy szczepień, realizowany z wykorzystaniem potencjałów szpitali powiatowych w Kutnie i Łęczycy.

Lider Partnerstwa: Grzegorz Ambroziak, Burmistrz Żychlina

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Komitet Doradczy, Grupa Robocza, Zespoły Koordynacyjne

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, w pełni zintegrowane

Instytucjonalizacja: porozumienie powiatowo-gminne

Zakres doradztwa w Partnerstwie: projektowe

Powierzchnia: 1660 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 141 267
 • Średnia gęstość zaludnienia: 173,8 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 7435,1

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 69,9
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 103,4

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 42,9%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.
CWD_fav

Linki:

Opiekun Partnerstwa:
Mariusz Malinowski
mmalinowski@cofund.org.pl

Materiały do pobrania

Aktualności: