Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego

CWD_fav

O Partnerstwie

Liczące 15 JST „Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego”, składa się z powiatów i ich gmin, tym samym jest jednym z nielicznych w pełni zintegrowanych partnerstw. W wyniku analizy strategicznej, jego członkowie wypracowali aż 9 projektów strategicznych związanych m.in. z bezpieczeństwem drogowym, infrastrukturą sportową, internetem, kulturą czy też działaniami na rzecz ochrony środowiska. Priorytetowymi okazały się projekty pn. “Bezpieczeństwo na drogach północnego Mazowsza” i “Szlak dziedzictwa kulturowego panorama północnego Mazowsza”. Z jednej strony poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej i edukację zwiększy się bezpieczeństwo na drogach, natomiast z drugiej strony w wyniku kreowania i promowania marki regionu i rozwoju infrastruktury turystycznej, wzrośnie atrakcyjność partnerstwa dla turystów.

„Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego” uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2020 r.

Województwo: mazowieckie

Członkowie Partnerstwa:

12 gmin, 3 powiaty:

 • Gmina miejsko-wiejska Chorzele
 • Gmina wiejska Czernice Borowe
 • Gmina wiejska Czerwonka
 • Gmina wiejska Krasne
 • Gmina wiejska Krasnosielc
 • Gmina miejska Maków Mazowiecki
 • Gmina wiejska Młynarze
 • Gmina wiejska Płoniawy-Bramura
 • Gmina wiejska Pokrzywnica
 • Gmina miejsko-wiejska Różan
 • Gmina wiejska Sypniewo
 • Gmina wiejska Szelków
 • Powiat Makowski
 • Powiat Przasnyski
 • Powiat Pułtuski

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Bezpieczeństwo na drogach Północnego Mazowsza i “Szlak dziedzictwa kulturowego panorama północnego Mazowsza”

Lider Partnerstwa: Tadeusz Ciak, Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, w pełni zintegrowane

Instytucjonalizacja: porozumienie powiatowo-gminne

Zakres doradztwa w Partnerstwie: projektowe

Powierzchnia: 1 537 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 56 177
 • Średnia gęstość zaludnienia: 36,5 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 4681

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 89,2
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 26,2

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 58,3%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane