Partnerstwo JST z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją na terenie działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka

CWD_fav

O Partnerstwie

“Partnerstwo JST z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją na terenie działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka” to grupa 6 JST oraz Stowarzyszenia, co stanowi jedynie jeden z dwóch takich przypadków w CWD. Współpraca między członkami jest m.in. wynikiem działań zapobiegawczych przed marginalizacją. Podczas opracowywania strategii, członkowie partnerstwa zidentyfikowali sześć projektów, które obejmują sfery: gospodarki turystycznej, kultury, rozwoju transportu zbiorowego, infrastruktury technicznej na rzecz środowiska, czy podnoszenie jakości i dostępności rynku pracy. Niemniej, za priorytetowy, do realizacji i pozyskania wsparcia w ramach funduszy europejskich, uznany został ten pn. “Zrównoważona gospodarka turystyczna na obszarze Partnerstwa oparta na walorach kulturowych i przyrodniczych a także rozbudowanej infrastrukturze”. Realizowanymi przedsięwzięciami będą m.in. budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej, rozbudowa ścieżek rowerowych, czy wież widokowych.

Partnerstwo JST z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją na terenie działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2020 r.

Województwo: śląskie

Członkowie Partnerstwa:

6 gmin, 1 podmiot inny niż jst:

 • Gmina wiejska Istebna
 • Gmina wiejska Milówka
 • Gmina wiejska Radziechowy-Wieprz
 • Gmina wiejska Rajcza
 • Gmina wiejska Ujsoły
 • Gmina wiejska Węgierska Górka
 • Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Zrównoważona gospodarka turystyczna na obszarze Partnerstwa oparta na walorach kulturowych i przyrodniczych a także rozbudowanej infrastrukturze

Lider Partnerstwa: Zbigniew Paciorek, Wójt Gminy Rajcza

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, niezintegrowane

Instytucjonalizacja: stowarzyszenie JST

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne i projektowe

Powierzchnia: 566 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 62 091
 • Średnia gęstość zaludnienia: 109,7 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 10 348

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 104,3
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 18,4

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 33%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.
CWD_fav

Linki:

Opiekun Partnerstwa:
Robert Adach
radach@cofund.org.pl

Materiały do pobrania

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane