Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna – część zachodnia

CWD_fav

O Partnerstwie

“Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna – część zachodnia” stanowi grupę 6 JST szczebla gminnego, które zawiązały współpracę w celu m.in. zapewnienia rozwoju lokalnego i podnoszenia kompetencji samorządów czy zawarcie z Samorządem Województwa Pomorskiego “Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego”.

Partnerstwo kończąc etap analiz strategicznych, będzie przygotowywać i wdrażać strategię terytorialną, w ramach której zdefiniuje projekty priorytetowe, oraz będzie starać się pozyskać środki w ramach funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027.

Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna – część zachodnia uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2022 r.
 

Województwo: pomorskie

Członkowie Partnerstwa:

6 gmin:

 • Gmina miejska Łeba
 • Gmina wiejska Wicko
 • Gmina miejska Ustka
 • Gmina wiejska Główczyce
 • Gmina wiejska Smołdzino
 • Gmina wiejska Ustka

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Partnerstwo jest jeszcze na etapie planowania strategii terytorialnej

Lider Partnerstwa: Andrzej Strzechmiński – Burmistrz Miasta Łeby

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Przewodniczący, Koordynator Grupy Roboczej

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, niezintegrowane

Instytucjonalizacja: nieplanowana

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne

Powierzchnia: 1041 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 42 956
 • Średnia gęstość zaludnienia: 287,4 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 7159,3

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 170,2
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 39,8

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 33,3%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.