Partnerstwo Subregionu Płockiego

CWD_fav

O Partnerstwie

„Partnerstwo Subregionu Płockiego” stanowi grupa zaledwie 6 JST – powiatów i ich gmin. Mimo niewielkiej powierzchni, skupia na niej ponad 150 tys. mieszkańców, co przekłada się na znaczne zagęszczenie terytorium gmin wynoszące niemal tysiąc os/km². Współpracę samorządy nawiązały w celu wzmacniania więzi, integrację terytorialną, czy efektywniejsze wykorzystanie środków unijnych przewidzianych w ramach instrumentu Innych Inwestycji Terytorialnych.

Partnerstwo jeszcze jest na etapie opracowywania strategii terytorialnej, w świetle której zidentyfikowane zostaną projekty strategiczne przewidziane do wsparcia z puli Funduszy Europejskich w perspektywie 2021-2027.

Partnerstwo Subregionu Płockiego uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2022 r.

Województwo: mazowieckie

Członkowie Partnerstwa:

3 gminy, 3 powiaty:

 • Gmina – Miasto Płock
 • Gmina miejska Gostynin
 • Gmina miejska Sierpc
 • Powiat Płocki
 • Powiat Gostyniński
 • Powiat Sierpecki

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Partnerstwo jest jeszcze na etapie przygotowywania strategii terytorialnej

Lider Partnerstwa:

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza, Koordynator Grupy Roboczej

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, w pełni zintegrowane

Instytucjonalizacja: niezakończona – w formie porozumienia

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne

Powierzchnia: 139km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 149 526
 • Średnia gęstość zaludnienia: 460,7 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 49842,0

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 107,7
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 42,3

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 33,3%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.
CWD_fav

Linki:

Doradca Partnerstwa:
Krzysztof Początek
krzysztof.poczatek@zmp.poznan.pl

Materiały do pobrania

Aktualności: