Południe Wielkopolski działa wspólnie

CWD_fav

O Partnerstwie

Partnerstwo „Południe Wielkopolski działa wspólnie” stanowi grupa 8 JST funkcjonujących w ramach jednego powiatu. W ramach opracowanej strategii terytorialnej, członkowie partnerstwa zidentyfikowali projekty w obszarze ochrony środowiska oraz turystyki. Priorytetowym, na który partnerstwo będzie pozyskiwać dofinansowanie okazał się być projekt strategiczny pn. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez podniesienie świadomości społecznej oraz podjęcie działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza, co będzie wiązało się m.in. z przeprowadzaniem audytów energetycznych czy opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej.

Partnerstwo „Południe Wielkopolski działa wspólnie” uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2020 r.

Województwo: wielkopolskie 

Członkowie Partnerstwa:

7 gmin, 1 powiat:

 • Gmina wiejska Czajków
 • Gmina wiejska Doruchów
 • Gmina miejsko-wiejska Grabów nad Prosną
 • Gmina wiejska Kobyla Góra
 • Gmina wiejska Kraszewice
 • Gmina miejsko-wiejska Mikstat
 • Gmina miejsko-wiejska Ostrzeszów
 • Powiat Ostrzeszowski

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez podniesienie świadomości społecznej oraz podjęcie działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza  

Lider Partnerstwa: Anna Mądra, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 

Koordynator Grupy Roboczej: Paulina Ambroziak – Gmina Ostrzeszów

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza

Stopień integracji Partnerstwa: powiatowe,  zintegrowane 

Instytucjonalizacja: porozumienie międzygminne

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne i projektowe

Powierzchnia: 773 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 54 638
 • Średnia gęstość zaludnienia: 70,7 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 7805,4

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 112,3
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 27,7

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 14,3%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane