Ponidzie

CWD_fav

O Partnerstwie

Partnerstwo “Ponidzie” stanowi grupa 10 JST, które swoją współpracę skierowały w stronę rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Ponidzia, wykorzystując do tego endogeniczne potencjały obszaru. W ramach opracowywania strategii terytorialnej, członkowie partnerstwa zidentyfikowali 5 projektów strategicznych, dotyczących: zielonej energii, turystyki, aktywności gospodarczej, czy rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Jako priorytet do pozyskania wsparcia finansowego z funduszy europejskich, uznany został projekt pn. “Szlak turystyczny NIDA, na który składają się m.in. budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej szlaku”.

„Ponidzie” uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2020 r.

Województwo: świętokrzyskie

Członkowie Partnerstwa:

9 gmin, 1 powiat:

 • Gmina wiejska Imielno
 • Gmina miejsko-wiejska Jędrzejów
 • Gmina wiejska Kije
 • Gmina wiejska Michałów
 • Gmina miejsko-wiejska Nowy Korczyn
 • Gmina miejsko-wiejska Pińczów
 • Gmina wiejska Sobków
 • Gmina miejsko-wiejska Wiślica
 • Gmina wiejska Złota
 • Powiat Pińczowski

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Szlak turystyczny NIDA

Lider Partnerstwa: Zbigniew Kierkowski, Starosta Pińczowski 

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, częściowo zintegrowane

Instytucjonalizacja: porozumienie powiatowo-gminne

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne i projektowe

Powierzchnia: 1196 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 82 443
 • Średnia gęstość zaludnienia: 68,9 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 9160,3

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 77,8
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 27,5

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 22,2%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.