Roztocze Środkowe

CWD_fav

O Partnerstwie

Partnerstwo „Roztocze Środkowe” należy do nielicznych partnerstw w projekcie CWD Plus, którego wszystkie gminy zagrożone są marginalizacją. Jest to także jeden z czynników, który pokazuje dlaczego takie zostało ono zawiązane. Ponadto oprócz samorządów, członkiem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze, a w skali całego projektu CWD Plus, taka sytuacja występuje tylko w przypadku jeszcze jednego partnerstwa.

Członkowie “Roztocza Środkowego”, podejmując działania strategiczne, zidentyfikowali przedsięwzięcia do realizacji w obszarze energetyki, edukacji oraz kultury. Przy czym priorytetem będzie projekt Geopark Kamienny Las, jako ten, który pozwoli na skuteczną realizację programu kulturowo-historycznej edukacji, a także rozwój turystyki na obszarze partnerstwa. Tym samym projekt ma szansę zostać ujętym w Programie Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2021 – 2027.

„Roztocze Środkowe” uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2020 r.

Województwo: lubelskie, podkarpackie

Członkowie Partnerstwa:

9 gmin, 1 Stowarzyszenie:

 • Gmina miejska Tomaszów Lubelski
 • Gmina wiejska Tomaszów Lubelski
 • Gmina wiejska Bełżec
 • Gmina wiejska Krynice
 • Gmina miejsko-wiejska Lubycza Królewska
 • Gmina wiejska Susiec
 • Gmina wiejska Tarnawatka
 • Gmina miejsko-wiejska Narol
 • Gmina wiejska Horyniec-Zdrój
 • Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Kamienny Las – Geopark Roztoczański

Lider Partnerstwa: Wojciech Żukowski, Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza, Grupa Zadaniowa

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, niezintegrowane

Instytucjonalizacja: porozumienie międzygminne

Zakres doradztwa w Partnerstwie: projektowe

Powierzchnia: 976 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 64 885
 • Średnia gęstość zaludnienia: 200,4 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 7209,4

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 83,7
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 44,6

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 100%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.