Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rozwoju Gmin Powiatu Wałeckiego

CWD_fav

O Partnerstwie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsparcia Gmin Powiatu Wałeckiego, pomimo że składa się tylko z kilku członków partnerstwa, to jednak swoim zasięgiem obejmuje niemal 1,5 tys. km², przy czym większość tego terytorium znajduje się w obszarze strategicznej interwencji.

Ze względu na walory turystyczne w regionie, partnerstwo ukierunkowało swoje działania strategiczne na wzmocnienie atrakcyjności poprzez realizację projektu pn. „Pojezierze Atrakcji” składający się, zarówno z przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak również nieinwestycyjnych. Rozbudowa szlaków turystycznych, aplikacji mobilnej czy edukacja to tylko jedne z wielu działań, które zamierza realizować partnerstwo.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsparcia Gmin Powiatu Wałeckiego uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2020 r.

Województwo: zachodniopomorskie

Członkowie Partnerstwa:

5 gmin, 1 powiat:

 • Gmina miejska Wałcz
 • Gmina miejsko-wiejska Człopa
 • Gmina miejska w Mirosławcu
 • Gmina miejska Tucznie
 • Gmina wiejska Wałcz
 • Powiat Wałecki

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Pojezierze Atrakcji

Lider Partnerstwa: Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki

Koordynator Grupy Roboczej: Arkadiusz Szczerbo-Niefiedowicz

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, częściowo zintegrowane

Instytucjonalizacja: w formie stowarzyszenia

Zakres doradztwa w Partnerstwie: projektowe

Powierzchnia: 1415 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 51 017
 • Średnia gęstość zaludnienia: 119,2 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 10203,4

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 102,4
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 35,4

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 83,3%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.
CWD_fav

Linki:

Opiekun Partnerstwa:
Arkadiusz Drukier
adrukier@cofund.org.pl

Materiały do pobrania

Aktualności: