Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny

CWD_fav

O Partnerstwie

Partnerstwo „Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny” to grupa 19 JST, na które składa się 16 gmin oraz obejmujące je 3 powiaty. W ramach zinstytucjonalizowanej formy – stowarzyszenia – członkowie ukierunkowują swoje działania m.in. na wspólne planowanie rozwoju, podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, wymianę informacji i doświadczeń, integrację działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, czy promowanie partnerskiego modelu współpracy JST i innych podmiotów.

Aktualnie Partnerstwo pracuje nad strategią ponadlokalną pt. „Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030, w ramach której zidentyfikuje projekty strategiczne do wsparcia w ramach środków unijnych w perspektywie 2021-2027

Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2022 r.

Województwo: opolskie

Członkowie Partnerstwa:

16 gmin, 3 powiaty:

 • Gmina miejsko-wiejska Byczyna
 • Gmina miejsko-wiejska Dobrodzień
 • Gmina wiejska Domaszowice
 • Gmina miejsko-wiejska Gorzów Śląski
 • Gmina miejsko-wiejska Kluczbork
 • Gmina wiejska Lasowice Wielkie
 • Gmina miejsko-wiejska Namysłów
 • Gmina miejsko-wiejska Olesno
 • Gmina wiejska Pokój
 • Gmina miejsko-wiejska Praszka
 • Gmina wiejska Radłów
 • Gmina wiejska Rudniki
 • Gmina wiejska Świerczów
 • Gmina wiejska Wilków
 • Gmina miejsko-wiejska Wołczyn
 • Gmina wiejska Zębowice
 • Powiat Kluczborski
 • Powiat Namysłowski
 • Powiat Oleski

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Partnerstwo obecnie jest na etapie opracowywania strategii terytorialnej

Lider Partnerstwa: Jarosław Kielar — Burmistrz Miasta Kluczborka

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza, Koordynator Grupy Roboczej

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, w pełni zintegrowane

Instytucjonalizacja: stowarzyszenie JST

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne
i projektowe

Powierzchnia: 2573 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 165 531
 • Średnia gęstość zaludnienia: 64,3 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 10 346

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 98,1
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 56,7

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 50%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.
CWD_fav

Linki:

Doradczyni Partnerstwa:
Lucyna Maury

lucyna.maury@zmp.poznan.pl

Materiały do pobrania

Aktualności:

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane