Rusza Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego


10 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt MCWD – Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego. Projekt realizuje Fundacja Fundusz Współpracy we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, a jego celem jest wzmocnienie kompetencji JST wchodzących w skład partnerstw samorządowych na terenie Mazowsza poprzez zapewnienie usług doradczych.

Każda z 5 kategorii działań doradczych dla samorządów będzie realizowana z wykorzystaniem trzech typów narzędzi: usługi doradczej, szkolenia lub warsztatu oraz spotkań networkingowych. W projekcie wykorzystamy doświadczenia z wcześniejszego, ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Centrum Wsparcia Doradczego – CWD. Dzięki gruntownej diagnozie potrzeb sześciu Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) będziemy wzmacniać kompetencje JST na obszarach: Radomia, Płocka, Ostrołęki, Siedlec, Ciechanowa i Żyrardowa do strategicznego zarządzania swoim rozwojem. Całkowita wartość działania to 3 miliony złotych.

Projekt jest szansą na kontynuację naszych dotychczasowych działań, aby jeszcze lepiej integrować ze sobą gminy z tego samego obszaru – mówi Daniel Prędkopowicz, Dyrektor Zarządzania Projektami w FFW.
Rozwój partnerstw lokalnych to w szczególności szansa dla małych gmin, które same nie dadzą rady sprostać wymogom współczesności – dodaje Jarosław Komża ze Związku Miast Polskich.

Szczegółowy zakres działań projektowych obejmuje: animację zacieśniania współpracy JST w Obszar Funkcjonalny, wzmacnianie mechanizmów zarządzania strategicznego, wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ujętych w strategiach terytorialnych, przeznaczonych do finansowania w ramach Mazowieckich Strukturalnych Inwestycji Terytorialnych, szkolenia i warsztaty dla kadry zaangażowanej w proces wdrożenia strategii terytorialnych/rozwoju ponadlokalnego oraz wymianę doświadczeń między partnerstwami.

Całkowita wartość projektu: 3 029 212,79 zł
Dofinansowanie z UE: 3 029 212,79 zł
Realizatorzy projektu: Fundacja Fundusz Współpracy i Związek Miast Polskich
Okres realizacji: maj 2024 – kwiecień 2026

Prezentacje przedstawiane podczas wydarzenia – linki poniżej:

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane