Warsztaty strategiczne Partnerstwa ZIT Gniezna

Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury Gminy Łubowo odbyły się warsztaty będące kolejnym etapem prac nad strategią partnerstwa ZIT Gniezna.

Spotkanie samorządowców i doradców Związku Miast Polskich miało służyć wypracowaniu celów rozwojowych obszaru i sposobów na ich osiągnięciePodstawą do wspólnej dyskusji były wyniki opracowanego przez ekspertów Związku raportu diagnostycznego partnerstwa oraz dotychczasowych prac Grupy Roboczej. Cennym źródłem inspiracji były również wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców obszaru partnerstwa.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane