Centrum wsparcia doradczego rozwija małe ojczyzny

Ruszył projekt Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) dla samorządów. Zainaugurowany w listopadzie projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Związku Miast Polskich pomaga samorządom w przygotowaniu dojrzałych projektów rozwojowych dla społeczności lokalnych. Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) wspiera gminy oraz powiaty w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki rozwoju. Samorządy wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów przygotują dobrej jakości inwestycje.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceminister Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Ruszył projekt Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) dla samorządów. Zainaugurowany w listopadzie projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Związku Miast Polskich pomaga samorządom w przygotowaniu dojrzałych projektów rozwojowych dla społeczności lokalnych. Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) wspiera gminy oraz powiaty w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki rozwoju. Samorządy wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów przygotują dobrej jakości inwestycje.

Wsparcie w ramach projektu jest kierowane do powiatów i gmin, które w największym stopniu dotykają problemy o charakterze społecznym czy gospodarczym. Do projektu zostało wybranych 38 partnerstw (gminy wiejskie i miejsko- wiejskie oraz miasta powiatowe do 20 tys. mieszkańców). Centrum Wsparcia Doradczego dla samorządów to projekt w którym aktualnie współpracuje 337 gmin i 35 powiatów, urzędy marszałkowskie w 15 województwach oraz ministerstwa. Sukces projektu może stać się dobrą praktyką dla wielu samorządów w kraju. Samorządowcy i eksperci zaproponują systemowe rozwiązania, które będą mogły funkcjonować w polityce rozwoju regionalnego w każdym województwie.

Uczestniczące w projekcie samorządy przygotują wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów inwestycje, które przyczynią się do rozwoju ich społeczności lokalnych. Projekty mają się także przyczynić do stworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawić jakość w sektorze usług. Realizacja Centrum Wsparcia Doradczego przewidziana jest na 2 lata. W tym czasie dobre praktyki współpracujących samorządów mogą być udostępniane innym gminom. To zachęta do wspólnego przygotowania i prowadzenia inwestycji przez inne samorządy, także te, które nie uczestniczą w pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. Podczas całego okresu realizacji projektu samorządy będą mogły liczyć na wsparcie ekspertów ze Związku Miast Polskich.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane