I Forum Wymiany Doświadczeń w woj. warmińsko-mazurskim

25 listopada 2022 r. odbyło się I Forum Wymiany Doświadczeń w woj. warmińsko-mazurskim. Spotkanie w formule on-line miało na celu dyskusję na temat rozwoju usług społecznych, w tym potrzeb, szans i możliwości dla samorządów w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Forum Wymiany Doświadczeń było pierwszym spotkaniem wszystkich partnerstw z województwa uczestniczących w projekcie CWD. Jego uczestnicy mieli możliwość poznania trendów demograficznych i społecznych dla regionu, jak również zapoznania się z dobrymi praktykami – infrastruktura społeczne i uniwersytet ludowy. Dodatkowo omówiony został stan prac nad uruchomieniem programów krajowych w ramach nowej perspektywy oraz wybranych obszarów FE dla Warmii i Mazur, tj. włączenie społeczne i edukacja osób dorosłych.

Kolejne Forum planowane jest w pierwszej połowie 2023 r., a jego tematem będzie efektywność energetyczna.

Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Forach znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Materiały z wydarzeń można znaleźć w Bazie Wiedzy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane