II Seminarium Sieciujące

Przygotowania do wdrażania strategii i projektów zintegrowanych

W dniach 22-23 marca 2023 r. w Hotelu Mercure Poznań Centrum przy ul. Roosevelta 20 odbędzie się II Seminarium Sieciujące dla Partnerstw JST uczestniczących w projekcie CWD Plus. Wydarzenie poświęcone będzie wyzwaniom związanym z wdrażaniem zintegrowanych strategii i projektów.

Podczas dwóch dni uczestnicy pracować będą warsztatowo w oparciu o konkretne przykłady i dobre praktyki. Na pierwszy dzień zaplanowane zostało 5 warsztatów sektorowych:

 • Realizacja i finansowanie projektów z zakresu zrównoważonej turystyki, kultury, dziedzictwa przyrodniczego na potrzeby rozwoju lokalnej gospodarki
 • Realizacja i finansowanie projektów z zakresu zrównoważonej mobilności
 • Realizacja i finansowanie przedsięwzięć transformacji energetycznej, w tym produkcja energii ze źródeł odnawialnych
 • Realizacja i finansowanie projektów z zakresu adaptacji do zmian klimatu. Jak zwiększyć odporność gmin na obszarze funkcjonalnym
 • Jak realizować przedsięwzięcia służące rozwojowi usług społecznych oraz podnoszeniu jakości i dostępności kształcenia zawodowego, przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania.  

Drugiego dnia zapraszamy Państwa na 4 warsztaty o tematyce horyzontalnej:

 • ZIT – wyzwania oraz praktyka funkcjonowania i finansowania partnerstw w ramach instrumentów terytorialnych
 • IIT – wyzwania oraz praktyka funkcjonowania i finansowania partnerstw w ramach instrumentów terytorialnych
 • Wyzwania dotyczące wymagań uspołecznienia procesu opracowania i realizacji strategii partnerstwa
 • Pozabudżetowe środki finansowe jako źródła wsparcia partnerstw/gmin, w tym PPP – sposoby ich wyszukiwania i realizacji projektów.

Seminarium rozpocznie się wystąpieniem dot. stanu prac w programach krajowych o regionalnych w nowej perspektywie 2021-2027. Następnie odbędzie się plenarny panel dyskusyjny nt. wyzwań związanych z wdrażaniem strategii i wspólną realizacją projektów zintegrowanych. Na zakończenie natomiast odbędą się Tematyczne konsultacje sieciujące i eksperckie, których zagadnienia dobrane zostaną w zależności od indywidualnych potrzeb partnerstw.

W II Seminarium Sieciującym udział wezmą:

 • Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 
 • Wiktoria Saganowska, Zastępczyni Dyrektora, Departament strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Arkadiusz Ochocki, Członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy
 • Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
 • Iwona Borkowska, Kierowniczka Oddziału Planowania Strategicznego, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Sylwia Pędzińska, Dyrektorka Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Ewa Milewska, Dyrektorka Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
 • Michał Guz, Naczelnik Wydziału Zarządzania ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej
 • Konrad Saganowski, Naczelnik Wydziału Instrumentów Terytorialnych, Departament Programów Regionalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Joanna Cieślińska, Dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Gospodarki, Urząd Miasta Gniezno
 • Artur Rolka, Burmistrz Gminy Paczków, Członek Zarządu Stowarzyszenia Subregion Południowy
 • Jarosław Komża, Koordynator merytoryczny projektu, Związek Miast Polskich
 • Daniel Prędkopowicz, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, Fundacja Fundusz Współpracy

Warsztaty poprowadzą doradcy partnerstw ze Związku Miast Polskich i opiekunowie partnerstw z Fundacji Fundusz Współpracy.

Informacje dodatkowe:

📅 22-23 marca (środa, czwartek) 2023 r.

🏨 Miejsce – Hotel Mercure Poznań Centrum, ul. Roosevelta 20

Agenda Seminarium dostępna do ściągnięcia tutaj.

Broszura informacyjna zawierająca opisy warsztatów* dostępna tutaj.

* Prosimy o zapoznanie się z opisami warsztatów PRZED dokonaniem zgłoszenia

II Seminarium Sieciujące przewidziane jest dla wszystkich partnerstw uczestniczących w projekcie CWD Plus.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizator zapewnia noclegwyżywienie.

Dojazd we własnym zakresie.

Hotel Mercure Poznań Centrum

 • ul. Roosevelta 20, Poznań
 • 500 m od dworca kolejowego Poznań Główny m od dworca kolejowego  Poznań Główny)

Hotel Ibis Poznań Centrum

 • Plac Andersa 1, Poznań
 • 1,5 km od dworca kolejowego Poznań Główny

Hotel Novotel Malta

 • ul. Termalna 5, Poznań
 • 5 km od dworca kolejowego Poznań Główny

W przypadku pytań prosimy o kontakt (w godz. 8-17) w sprawach:

Organizacyjnych:

Merytorycznych:

Organizatorem Seminariów Sieciujących jest Związek Miast Polskich realizujący wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Seminariach i innych działaniach sieciujących znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane