Porozumienie Powiatowo-Gminne w sprawie ustanowienia Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczecinka

17 stycznia 2023 r. podpisane zostało Porozumienie Powiatowo-Gminne w sprawie ustanowienia Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczecinka oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy opracowaniu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT MOF Szczecinka. 

Liderem porozumienia jest Miasto Szczecinek, Powiat Szczecinecki oraz poszczególne Gminy występują w roli partnerów. Dokument parafowali: burmistrz Szczecinka Daniel Rak, starosta szczecinecki Krzysztof Lis, burmistrz Gminy Borne Sulinowo Dorota Chrzanowska, burmistrz Gminy Biały Bór Paweł Mikołajewski, z-ca burmistrza Gminy Barwice Robert Zborowski, wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas oraz wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski.

Czytaj więcej: Powiat Szczecinecki

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) zdefiniowane Ustawą z dnia
28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. 

To jeden z instrumentów rozwoju regionalnego, który realizowany jest w miejskich obszarach funkcjonalnych, wskazanych w strategii rozwoju województwa, jako obszary strategicznej interwencji, zarządzany przez związek ZIT, w ramach jednej z form prawnych współpracy terytorialnej, do którego funkcjonowania niezbędne jest opracowanie i realizacja strategii ZIT lub strategii rozwoju ponadlokalnego.

Więcej pojęć znajduje się w Bazie wiedzy.

Jedna z form strategii terytorialnej, opracowywana obligatoryjnie w celu realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zawiera syntezę diagnozy obszaru realizacji ZIT, cele do zrealizowania, listę projektów realizujących cele, źródła projektów, a także opis procesu zaangażowania poszczególnych partnerów i innych podmiotów kluczowych dla ZIT.

Przykłady strategii ZIT znajdują się w Bazie Wiedzy (sekcja: materiały do pobrania).

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane