Rusza trzecia edycja projektu CWD

Projekt Centrum Wsparcia Doradczego wszedł w kolejną fazę. W edycji CWD 2023 eksperci Fundacji Fundusz Współpracy oraz doradcy Związku Miast Polskich, we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej kontynuować wsparcie dla wszystkich partnerstw uczestniczących  w edycji CWD Plus.

CWD 2023 - merytoryczna kontynuacja doradztwa dla partnerstw

Poprzez promowanie idei zintegrowanego planowania strategicznego CWD wspiera partnerstwa JST, które z innymi samorządami i realizacji wspólnych projektów dostrzegają korzyści dla swojego rozwoju.

Głównym celem kontynuacji jest:

  • wsparcie partnerstw samorządowych w doprowadzeniu przygotowywanych strategii rozwoju i projektów do etapu umożliwiającego ubieganie się o środki finansowe z programów regionalnych regionalnych i/lub krajowych polityki spójności UE 2021-2027
  • wzmocnienie podstawowych kompetencji i umiejętności JST dot. współpracy, zarządzania wspólnymi przedsięwzięciami i pracy w partnerstwie.
Doradztwo strategiczne i projektowe

partnerstw JST w procesie spełniania warunków, niezbędnych do realizacji instrumentów terytorialnych i projektów w ramach polityki spójności 2021-2027

Wsparcie potencjału instytucjonalnego

partnerstw JST służącego sprawnej realizacji strategii rozwoju partnerstwa, w tym instrumentów terytorialnych i projektów w ramach polityki spójności 2021-2027 oraz budowanie trwałej, długofalowej współpracy

Wymiana wiedzy i wzmacnianie współpracy

pomiędzy partnerstwami JST uczestniczącymi w projekcie, gromadzenie i upublicznianie informacji o projekcie, analiza efektów doradztwa w ramach projektu i opracowanie wniosków dla przyszłości Centrum Wsparcia Doradczego

REZULTATY WYPRACOWANE W PILOTAŻU I CWD PLUS
Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż

Trwający 18 miesięcy pilotaż zaowocował przygotowaniem:

  • 38 strategii terytorialnych z pakietami projektów w łącznej liczbie 141 
  • wstępnych analiz wykonalności dla 100 projektów
  • zarysów wniosków o dofinansowanie dla 38 projektów.
Centrum Wsparcia Doradczego Plus
Materiały do pobrania:
Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane