Seminarium Sieciujące: Wspólnie dla rozwoju: od diagnozy do projektów

Od wczoraj 150 przedstawicieli samorządów z 77 Partnerstw CWD bierze udział w pierwszym Seminarium Sieciującym z udziałem krajowych i regionalnych Instytucji Zarządzających, przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ekspertów Fundacji Fundusz Współpracy oraz doradców Związku Miast Polskich.

I Seminarium Sieciujące odbywające się w Serocku było idealnym pretekstem do wspólnej dyskusji w szerokim gronie na temat wyzwań w poszczególnych Partnerstwach Centrum Wsparcia Doradczego.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceminister, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Chcemy, aby w nadchodzącej perspektywie jeszcze bardziej wzmacniać terytorialny wymiar polityki rozwoju i tym samym poprawiać jej skuteczność w reagowaniu na zróżnicowane potrzeby rozwojowe samorządów lokalnych i regionalnych.

Pierwszy dzień zaczął się od przedstawienia stanu realizacji projektu. Następnie uczestnicy wzięli udział w warsztatach – których tematy sami wybrali – umożliwiające pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń w kwestiach dotyczących:

  • transformacji energetycznej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach współpracy międzygminnej;
  • planowania i realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym przedsięwzięć transportowych na obszarze Partnerstwa z uwzględnieniem mobilności miejskiej;
  • rozwoju lokalnej gospodarki m.in. w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości (lokalny biznes, agroturystyka);
  • rozwoju usług edukacyjnych i społecznych na terenie Partnerstw poprzez zmniejszanie kosztów ich realizacji oraz podnoszenie jakości i budowanie zintegrowanych projektów wykorzystujących potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Drugiego dnia w części merytorycznej zaprezentowane zostały Fundusze Europejskie w nowej perspektywie 2021-2027 oraz wsparcie Partnerstw, JST, OSI w programach na lata 2021-2027 – kryteria horyzontalne i zasady finansowania. Część warsztatowa natomiast poświęcona została formom instytucjonalizacji współpracy JST, modelowi funkcjonowania biura oraz roli lidera we wdrażaniu strategii Partnerstwa. Nie zabrakło również rozmów na temat ✅ budowania strategii rozwoju obszaru partnerstwa integrującej JST o zróżnicowanych funkcjach wiodących, produktach, zasobach ✅ o uspołecznianiu procesu opracowania i wdrażania strategii Partnerstwa ✅ o modelu funkcjonalno-przestrzennym w strategii rozwoju ponadlokalnego ✅ o budowaniu korzyści dla gmin dzięki współpracy liderów oraz samorządów.

Materiały:


Organizatorem Seminariów Sieciujących jest Związek Miast Polskich realizujący wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Seminariach i innych działaniach sieciujących znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Materiały z wydarzeń można znaleźć w Bazie Wiedzy.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane