Strategiczne warsztaty Partnerstwa Lubuska 9 w Sławie

W Sławie rozpoczął się intensywny etap prac nad wspólnymi projektami Partnerstwa Lubuska 9, tj. transformacja energetyczna, wspólne przedsięwzięcia w zakresie turystyki, rekreacji, usług publicznych czy stworzenia spójnego systemu ścieżek rowerowych.

W tym celu doradcy Związku Miast Polskich zorganizowali warsztaty z udziałem wójtów, burmistrzów, pracowników urzędów i jednostek samorządowych oraz społeczników. Ich celem było przede wszystkim wspólne wypracowanie, na podstawie opracowanego przez ZMP Raportu diagnostycznego oraz wcześniejszych spotkań, propozycji projektów, które stanowić będą część powstającej Strategii Partnerstwa, a w dalszej kolejności – realizacji podejmowanych wspólnie przedsięwzięć w najbliższych latach.

Uczestnicy warsztatów pracowali nad propozycjami projektów dotyczących czterech głównych obszarów tematycznych:  gospodarczego, społecznego, środowiskowo-przestrzennego i administracyjno-instytucjonalnego. Dodatkowym elementem było osadzenie ich w przestrzeni Partnerstwa, w oparciu o przygotowane mapy i wyznaczenie obszarów, w których powinny koncentrować się działania rozwojowe.

Doradcy ZMP zaprezentowali także źródła finansowania, które będą dostępne dla samorządów lokalnych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz zasady związane z planowaniem przestrzennym przedsięwzięć rozwojowych.

Spotkanie było pierwszym etapem tworzenia propozycji projektów. W najbliższych tygodniach Partnerstwo przeprowadzi szerokie konsultacje wśród mieszkańców i organizacji społecznych.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane