Warsztat dla Zespołu Zadaniowego Strefy Centralnej

W piątek, 22 września 2023 r. w Drawsku Pomorskim odbyło się szkolenie poświęcone wzmacnianiu kompetencji niezbędnych na etapie aktualizacji i wdrażania strategii Partnerstwa Strefy Centralnej.
Uczestnikami szkolenia byli członkowie Zespołu Zadaniowego powołanego przez Zarząd Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa. Zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele gmin i powiatów Partnerstwa oraz pracownicy biura Związku, ma za zadanie zaopiniowanie projektów zgłoszonych przez jst do strategii terytorialnej oraz monitorowanie ich wdrażania. 
 

Podczas szkolenia przypomniano:

  • zasady efektywnej pracy w zespołach zadaniowych
  • prowadzenia rzeczowej dyskusji
  • skutecznego rozwiązywania konfliktów.

Zagadnienia te uczestnicy mieli okazję przećwiczyć podczas pracy grupowej nad aktualizacją analizy SWOT, stanowiącej jedno z narzędzi służących diagnozie obszaru Partnerstwa.

Kolejne szkolenie w Strefie Centralnej – tym razem na temat zarządzania projektem partnerskim w praktyce – odbędzie się w pierwszej połowie listopada. 

Galeria
Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane