II Forum Wymiany Doświadczeń w woj. warmińsko-mazurskim

17 stycznia 2023 r. w Kuźni Społecznej w Olsztynie odbyło się II Forum Wymiany Doświadczeń pn. Fundusze Europejskie w ramach perspektywy 2021-2027 – szansą na realizację wybranych projektów strategicznych partnerstw CWD

Drugie Warmińsko-Mazurskie Forum Wymiany Doświadczeń było okazją do spotkania przedstawicieli instytucji planujących realizację projektów unijnych z reprezentantami Partnerstw: Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin PograniczaOF Południowe MazuryMiędzywojewódzkiego Obszaru Funkcjonalnego Żuławy.

Głównym założeniem wydarzenia była wspólna dyskusja dotycząca najważniejszych założeń w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Omówione zostały priorytety oraz stan przygotowań do uruchomienia konkursów, w tym Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Na zakończenie zaprezentowane zostały doświadczenia z realizacji projektów partnerskich Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Małgorzata Urbańska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Lidia Wójtowicz, dyrektorka Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  • Agnieszka Kombel-Gawlik, Dyrektorka Biura Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Piszą o nas:

  • Portal Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Organizatorem Forów Wymiany Doświadczeń jest Fundacja Fundusz Współpracy realizująca wspólnie ze Związkiem Miast Polskich drugą edycję projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o Forach znajduje się w zakładce O projekcie CWD.

Materiały z wydarzeń można znaleźć w Bazie Wiedzy.

Udostępnij

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane