Partnerstwo międzywojewódzkie Obszaru Funkcjonalnego Żuławy

CWD_fav

O Partnerstwie

„Partnerstwo międzywojewódzkie Obszaru Funkcjonalnego Żuławy” to grupa 22 samorządów, których część współpracowała już sposób sformalizowany – w ramach porozumienia z marca 2015 r., a część dołączyła w późniejszym etapie. Wspólne działania dotyczą m.in. rozwoju i doskonalenia kompetencji w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju lokalnego czy też realizacji przedsięwzięć zapewniających właściwe funkcje społeczno-gospodarcze. Partnerstwo będzie też działać w formie Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych, z którym również związane jest opracowanie strategii terytorialnej, a w dalszym etapie zidentyfikuje projekty, które będą przewidziane do realizacji oraz wsparcia finansowego z funduszy europejskich na lata 2021-2027.

„Partnerstwo międzywojewódzkie Obszaru Funkcjonalnego Żuławy” uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego od 2022 r.

Województwo: pomorskie, warmińsko-mazurskie

Członkowie Partnerstwa:

18 gmin, 4 powiaty:

 • Gmina wiejska Cedry Wielkie
 • Gmina wiejska Pruszcz Gdański
 • Gmina wiejska Pszczółki
 • Gmina wiejska Suchy Dąb
 • Gmina miejska Malbork
 • Gmina wiejska Lichnowy
 • Gmina wiejska Malbork
 • Gmina wiejska Miłoradz
 • Gmina miejsko-wiejska Nowy Staw
 • Gmina wiejska Stare Pole
 • Gmina miejska Krynica Morska
 • Gmina miejsko-wiejska Nowy Dwór Gdański
 • Gmina wiejska Ostaszewo
 • Gmina wiejska Stegna
 • Gmina wiejska Sztutowo
 • Gmina wiejska Elbląg
 • Gmina wiejska Gronowo Elbląskie
 • Gmina wiejska Markusy
 • Powiat Gdański
 • Powiat Malborski
 • Powiat Nowodworski
 • Powiat Elbląski

Podstawowe informacje i dane

Realizowany projekt strategiczny: Partnerstwo jest jeszcze na etapie planowania strategii terytorialnej

Lider Partnerstwa: Jacek Wojciech Michalski Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

Struktura Partnerstwa: Rada Partnerstwa, Grupa Robocza, Koordynator Grupy Roboczej

Stopień integracji Partnerstwa: ponadpowiatowe, częściowo zintegrowane

Instytucjonalizacja: stowarzyszenie JST

Zakres doradztwa w Partnerstwie: strategiczne

Powierzchnia: 1852 km²

Demografia:

 • Liczba mieszkańców: 166 247
 • Średnia gęstość zaludnienia: 159,6 os/km²
 • Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie: 9779,2

Przedsiębiorczość:

 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców: 130,4
 • Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób: 64,4

Udział Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI)*: 9,5%

*Dotyczy OSI krajowych, bez uwzględnienia OSI regionalnych wyznaczanych w Strategiach Rozwoju Województw

Ciekawostki:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac sollicitudin orci. Mauris porta mattis vulputate. Suspendisse leo tellus, auctor sit amet dapibus in, lacinia sit amet nulla. Vestibulum lectus urna, faucibus ut feugiat sed, gravida sit amet leo. Curabitur eget mauris turpis. Sed volutpat lacinia dignissim.