Instytucjonalizacja

Znajdź interesujący Cię temat

Instytucjonalizacja – sformalizowany, przewidziany ustawami proces nawiązywania współpracy przez jednostki samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji zadań. Wskazuje, czy i na jaką formę instytucjonalną, dopuszczalną prawnie, zdecydowało się partnerstwo w ramach projektu CWD*.

Formy instytucjonalne dopuszczalne prawnie to:

  • Stowarzyszenie JST
  • Porozumienie międzygminne
  • Związek międzygminny, powiatowy lub powiatowo-gminny
  • Związek metropolitalny województwa śląskiego

*Należy zaznaczyć, iż niektóre partnerstwa (JST) posiadały formę instytucjonalną przed rozpoczęciem projektu CWD. Inne zawiązały ją dopiero w trakcie projektu, a w końcu są również takie, które dopiero planują bądź nie podjęły decyzji co do formy instytucjonalnej lub też nie przewidują takiego rozwiązania.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane