3. Warsztat: Uspołecznienie procesu wdrażania strategii partnerstwa – partycypacja i włączanie interesariuszy w opracowanie i realizację strategii

Znajdź interesujący Cię temat

Moderator: Grzegorz Kaczmarek, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: Grzegorz Dudzik, Wojciech Zarzycki, Krzysztof Rosenkiewicz – Związek Miast Polskich

Zaproszeni goście: Jakub Schimanek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Główny specjalista; Marta Dengler, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Oddział Planowania Strategicznego, starsza specjalistka; Ewelina Widelska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Strategii i Rozwoju, stanowisko ds. planowania przestrzennego; Marlena Lewczuk–Lis, Urząd Marszałkowski Głogów

Ponadto eksperci Związku Miast Polskich/CWD Plus: Tomasz Potkański, Agata Gliwka, Janusz Szewczuk, Aleksandra Kowalska, Wojciech Kłosowski

Materiały:

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane