Przedsiębiorczość

Znajdź interesujący Cię temat

Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców – to średnia podmiotów gospodarki narodowej przypadających na tysiąc mieszkańców w gminach wchodzących w skład danego partnerstwa.

Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób – to suma podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 49 osób, przypadających na dziesięć tysięcy mieszkańców, w gminach będących członkami partnerstwa.

Źródło danych: GUS (Bank Danych Lokalnych) – Dane za 2022 r.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane