Zadania zlecone

Znajdź interesujący Cię temat

Zadania zlecone*

  • W całokształcie zadań publicznych znakomita większość z nich, z racji swojego charakteru, powinna być realizowana na szczeblu lokalnym – blisko podmiotów, do których są kierowane. Jednocześnie jednak istnieje szereg zadań publicznych, które winny być w całym państwie wykonywane według identycznych reguł i standardów. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której każda jednostka samorządu wydaje inne dokumenty tożsamości lub prawa jazdy. Podobnie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której po taki dokument każdy obywatel musi jeździć do ministerstwa.
  • Rozwiązaniem są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania takie są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na szczeblu lokalnym, zaś państwo potwierdza ich prawidłowość i uwiarygodnia tę czynność. Podobnie jak jednostka samorządu może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego, przekazując jednocześnie środki finansowe na ten cel i nadzorując tylko prawidłowość realizacji zadania, tak administracja rządowa zleca wykonywanie określonych zadań samorządom, gwarantując na ten cel środki finansowe.
  • Zadania zlecone mają charakter obowiązkowy – samorząd nie może odmówić ich realizacji, stąd wynikający z Konstytucji RP (art. 166) obowiązek nakładania takich zadań na samorządy ustawą, a nie umową – jak to ma miejsce w przypadku zlecania zadań organizacjom pozarządowym.

*https://poradnik.ngo.pl/zadania-publiczne-wlasne-zlecone-powierzone

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane