Zadania samorządów

Zadania zlecone

Zadania zlecone* W całokształcie zadań publicznych znakomita większość z nich, z racji swojego charakteru, powinna być realizowana na szczeblu lokalnym – blisko podmiotów, do których

Czytaj więcej »

Zadania własne

Zadania własne* Zadanie własne samorządu to zadanie publiczne, które ustawodawca przypisał danemu szczeblowi samorządu terytorialnego i za którego realizację ta jednostka samodzielnie odpowiada. Realizacja zadań

Czytaj więcej »

Zadania publiczne

Zadania publiczne* Zadanie publiczne to każde działanie administracji, które realizuje ona na podstawie ustaw. Adresatami takich zadań mogą być osoby fizyczne – obywatele, ich wspólnoty,

Czytaj więcej »

Zadania powierzone

Zadania powierzone samorządu* Zadania powierzone samorządu to takie, które ustawa przypisała do realizacji organowi administracji publicznej, ten zaś – w drodze porozumienia –  przekazał je

Czytaj więcej »

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane