Demografia

Znajdź interesujący Cię temat

Liczba ludności – jest to łączna liczba mieszkańców zamieszkująca gminy wchodzące w skład danego partnerstwa.

Średnia gęstość zaludnienia – jest to średnia liczba mieszkańców gmin partnerstwa przypadająca na kilometr kwadratowy, liczona jako: Suma mieszkańców wszystkich gmin Partnerstwa/Suma powierzchni wszystkich gmin Partnerstwa.

Średnia liczba mieszkańców w partnerstwie – jest to wartość, która wynika z podzielenia sumy wszystkich mieszkańców gmin partnerstwa przez liczbę gmin wchodzących w skład partnerstwa.

Źródło danych: GUS (Bank Danych Lokalnych) – Narodowy Spis Powszechny 2021

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane