Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian

Znajdź interesujący Cię temat