LSR

Znajdź interesujący Cię temat

Lokalna Strategia Rozwoju. To dokument, który jest inicjatywą oddolną, realizowaną przez społeczności lokalne, który określa kierunki rozwoju obszarów zawartych w strategii, na podstawie zidentyfikowanych potrzeb i interesów co najmniej dwóch gmin znajdujących się w bezpośrednich granicach administracyjnych i ze sobą spójnych lub w wyjątkowych przypadkach w obrębie jednego miasta.