4. Warsztat: Realizacja i finansowanie projektów z zakresu zrównoważonej turystyki, kultury, dziedzictwa przyrodniczego na potrzeby rozwoju lokalnej gospodarki

Znajdź interesujący Cię temat

Moderator: Adam Mikołajczyk, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: Jacek Woźniak, Krzysztof Markiel, Przemysław Cichocki – Związek Miast Polskich

Zaproszeni goście: Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, IZ Interreg; Elżbieta Aleksander, Kierownik Zespołu ds. Centrum Współpracy Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Rafał Kozak, Inspektor w Wydziale Wyboru Projektów Obszarów Strategicznych i Priorytetowych, Departament Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Zakres warsztatu:

  • Od projektu do źródeł finansowania: przegląd programów regionalnych i innych programów wsparcia projektów turystycznych
  • Jak realizować zintegrowany projekt – wykorzystując potencjał turystyczny, dziedzictwa kulturowego i
    przyrodniczego – aby miał on realne szanse na pobudzenie lokalnego rozwoju gospodarczego
  • Praktyczne doświadczenia w zakresie wspierania lokalnego biznesu, w tym produktów lokalnych, usług turystycznych, oferty kulturalnej, agroturystyki w ramach partnerstw JST

Materiały:

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane