Projekt

Znajdź interesujący Cię temat

Zdefiniowany w Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na  podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między  beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą.