Instytucja Wdrażająca

Znajdź interesujący Cię temat

zdefiniowana w Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Jest to podmiot publiczny lub prywatny, któremu na podstawie porozumienia lub umowy została powierzona, w ramach programu  operacyjnego, realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów.*

Zobacz: Art 5 pkt 4) Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane