4. Warsztat: Pozabudżetowe środki finansowe jako źródła wsparcia partnerstw/gmin, w tym PPP – sposoby ich wyszukiwania i realizacji projektów

Znajdź interesujący Cię temat

Moderator: Justyna Pietrzykowska, Doradca Związku Miast Polskich
Prowadzący: Bartosz Korbus, Jakub Pyrzanowski – Związek Miast Polskich oraz Piotr Przybysz – Fundacja Fundusz Współpracy

Zaproszeni goście: Robert Abramowski, Naczelnik w Departamencie PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Piotr Lemar, Wielkopolskie Biuro Efektywności Energetycznej

Zakres warsztatu:

Zintegrowane projekty strategiczne jednostek samorządowych nie zawsze znajdują źródło
finansowania w programach regionalnych i krajowych. Często wymagają one indywidualnego
podejścia i strukturyzacji oraz elastycznej i szybkiej realizacji poprzez zastosowanie produktów
finansowych oferowanych przez np. sektor bankowy czy prywatny. W kontekście ograniczeń
budżetowych warto także uwzględnić PPP, który umożliwia neutralne dla limitów zadłużenia
zorganizowanie dodatkowych środków inwestycyjnych sektora prywatnego na realizację
nowych przedsięwzięć inwestycyjnych i usprawnienie procesu świadczenia usług użyteczności
publicznej. Szczególnym obszarem realizacji projektów tego typu jest efektywność
energetyczna, gdzie model PPP jest podstawą dla umów o poprawę efektywności
energetycznej – co sprzyja oszczędności energii, tworzeniu nowych jej źródeł dla potrzeb
samorządów i wspólnoty lokalnej (zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej).

Materiały:

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane