Obszar funkcjonalny

Znajdź interesujący Cię temat

Obszar Funkcjonalny, zdefiniowany Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jest to obszar, na którym występuje względnie wyodrębniający się, intensywny i otwarty system powiązań społecznych, gospodarczych lub przyrodniczych, uwarunkowanych cechami środowiska geograficznego (przyrodniczego i antropogenicznego); szczególnym typem obszaru funkcjonalnego jest miejski obszar funkcjonalny.*

*Zobacz: Art 5 pkt 6a) Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane