Współpraca terytorialna

Znajdź interesujący Cię temat

Dobrowolna forma współdziałania realizowana przez co najmniej dwie JST.

Polega na określaniu celów wspólnych, wynikających ze zidentyfikowanych potrzeb i interesów, a następnie ich realizacji, poprzez odpowiedni podział pracy i skoordynowanie działań podczas wykonywania poszczególnych zadań, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu synergii.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane